BTP2
BTP2 är en tjänstepensionslösning,

BTP2 pension

BTP2 är en pensionsplan inom BTP, Bankernas tjänstepension och gäller i regel för dig som jobbar på ett företag med Finansförbundets kollektivavtal och anställts före 1 februari 2013.

Vad är BTP2?

BTP2 är en tjänstepension för dig som jobbar inom bank och finans. Har du BTP2 avsätter din arbetsgivare ett visst belopp till din framtida pension enligt två delar. 

 • En del av pensionssparandet inom BTP2 är förmånsbestämd vilket innebär att pensionssparandet (förmånen) är bestämd i förväg som en viss procent av din slutlön.
 • Den andra delen av pensionssparandet inom BTP2 är premiebestämd och kallas BTP-K.

Så funkar BTP-K inom BTP2

Enligt BTP-K inom BTP2 avsätter din arbetsgivare 2 procent av din lön varje månad till din framtida pension från det att du fyller 25 år fram tills dess att du fyller 65. Du kan själv välja var pengarna ska placeras. Vilka alternativ som finns beror på var du är anställd. Om du inte gör ett val placeras dina BTP-K-pengar automatiskt i ett tryggt ickevals-alternativ.

Så vet du om du har BTP2

När du jobbar på ett företag med Finansförbundets kollektivavtal har du antingen BTP1 eller BTP2 som tjänstepension. Som regel gäller att du har BTP2 som tjänstepension om du anställts före 1 februari 2013. Fråga din arbetsgivare eller använd minPension.se om du är osäker.

Gå i pension i förtid enligt BTP2 och para­graf 8

Vissa åldersgrupper som omfattas av BTP2 har möjlighet att gå i pension i förtid med särskild ersättning från arbetsgivare enligt så kallad förtida avgång. Förtida avgång regleras av paragraf 8 i pensionsavtalet. För att kunna gå i pension i förtid enligt paragraf 8 behöver du:

 • Tillhöra pensionsplanen BTP2
 • Varit anställd på förtaget minst 5 år
 • Vara född 1966 eller tidigare

Medlem? Logga in på Mitt Finansförbundet och ta del av Finansförbundets pensionsutbildning

Frågor och svar om BTP2

Hur dina pensionspengar för BTP2 placeras och förvaltas beror på vilket företag du jobbar på.

Anställd på: Pensionsförvaltare:
Danske Bank, SEB eller Nordea PRI Pensionstjänst AB
Handelsbanken Pensionskassan, SHB
Swedbank eller Sparbankerna Sparinstitutens Pensionskassa, SPK
Bankgirocentralen, Privatgirot SPP SPP Pension och Försäkring AB
DNB Skandikon

Din arbetsgivare betalar in premier till din pension så länge du arbetar, dock som längst till dess att du fyller 65. Du som väljer att gå i pension vid 65 får ut full pension om du har jobbat i 360 månader i branschen. Du kan också, om du kommer överens med din arbetsgivare, gå i pension före 65. Går du tidigare bör du veta att det kommer att påverka din pension.

Du har rätt att fortsätta jobba till den månad du fyller 69. Då ökar din tjänstepension eftersom, pengarna förvaltas under längre tid och fördelas på ett mindre antal år. Även din allmänna pension ökar. 

I BTP2 finns även en särskild regel, §8, som ger dig som är född före 1967 möjlighet att gå i pension tidigare. 

Du som är född 1957-1961: När du har fyllt 62 år

Du som är född 1962-1966: När du har fyllt 63 år

Du kan gå i pension enligt §8 från och med månaden efter att du har fyllt år. Du behöver först meddela din arbetsgivare minst sex månader i förväg när du planerar att gå i pension, samt uppfylla övriga villkor enligt pensionsavtalet.

Din arbetsgivare betalar inte in något ytterligare till pension eftersom pensionen betraktas som slutbetald när du går i §8. Om du går i pension enligt §8 kommer du att få så kallad §8-ersättning fram till den dag du tar ut ordinarie tjänstepension. Det sker oftast vid 65 år eftersom §8-ersättningen betalas ut till dess. BTP-K delen betalas av arbetsgivaren som om du hade arbetat till du är 65 år.

Pensions­ex­pertens bästa tips

Vad påverkar din framtida pension mest? Och vad ska du tänka på för att maxa pensionen? Finansförbundets pensionsexpert och förbundsjurist Henrik Cronier ger sina bäst tips.

Tänk på det här!

Allt om pension

BTP1 pension
BTP1 är en så kallad premiebestämd pensionsplan, där hur mycket din arbetsgivare sparar till din tjänstepension beräknas efter hur stor lön du har. Du kan påverka hur värdeutvecklingen av sparandet blir genom att välja placeringsform.
Så funkar tjänstepension BTP1
När vill du trappa ner och sluta jobba? Och hur vill du att livet ska se ut då? Få bättre koll på din pension, din fram­tida lön och ge dig själv större möjlig­heter att leva som du vill i fram­tiden.
Pension, din fram­tida lön
Vill du få en större fram­tida pension? Genom att spara privat och/​​eller löne­växla om du har möjlighet till det kan du få en större fram­tida pension. Så funkar det!
Öka din pension

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar