BTP1 pension
BTP1 är en del av BTP, bankernas Tjänstepension.

Allt om BTP1

BTP1 är en pensionsplan för dig som jobbar inom bank och finans. Har du BTP1 betalar din arbetsgivare ett visst belopp, en premie, varje månad till din framtida pension. Premien beräknas utifrån din månadslön.

BTP1 är en pensionsplan inom BTP, Bankernas Tjänstepension, det är din arbetsgivare som bestämmer vilken pensionsplan som gäller för de anställda på företaget. I regel har anställda från 1 februari 2013 och framåt tjänstepension BTP1. Är du osäker på vad som gäller för dig fråga din arbetsgivare eller använd minPension.se.

Vad är BTP1?

BTP1 är en så kallad premiebestämd pension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in en premie, ett visst belopp, till din framtida pension varje månad från första anställningsdag tills du slutar eller byter bransch. BTP1 börjar gälla direkt från första anställningsdag oavsett hur gammal du är. Enligt de flesta andra pensionsavtal behöver du ha fyllt 25 år innan arbetsgivaren betalar in tjänstepension till dig.

Premien för BTP1 beräknas utifrån din månadslön och betalas månadsvis. Premien betalas in i två delar, en trygg och en valbar del. Den valbara delen för BTP1 kan du själv välja placeringsform för enligt de alternativ som din arbetsgivare erbjuder. Eftersom det är arbetsgivaren som står för placeringsalternativen slipper du extra kostnader för administration av din tjänstepension.

Så stor är premien för BTP1

Premien för BTP1 är 6,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (vilket år 2024 motsvarar en månadslön om 47 625 kronor) och 32 procent av lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp (som år 2024 motsvarar lön mellan 47 625 och 190 500 kronor).

Se hur mycket din arbetsgivare avsätter till din BTP1

Det här ingår i BTP1

Förutom själva pensionssparandet ingår även:

 • sjukpension
 • återbetalningsskydd
 • barnpension
 • tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Lär dig mer om BTP1

Är du medlem? Logga in på Mitt Finansförbundet och ta del av Finansförbundets pensionsutbildning

Frågor och svar om BTP1

Premien för BTP1 är uppdelad i två delar, en trygg och en valbar del. Den trygga delen av premien placeras automatiskt i en trygg och långsiktig sparform som tagits fram av BTP-nämnden. 

 • 2,5 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kr/mån) placeras enligt den trygga delen

Den valbara delen av premien kan du själv bestämma hur den ska förvaltas enligt de alternativ din arbetsgivare erbjuder. Eftersom det är arbetsgivaren som står för placeringsalternativen slipper du extra kostnader för administration av din tjänstepension. Om du inte gör något val placeras den valbara delen på samma sätt som den trygga delen. 

 • 4,0 procent av månadslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kr/mån) placeras enligt den valbara delen
 • 32 procent av det du tjänar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomst- basbelopp (47 625 – 190 500 kr/mån) placeras enligt den valbara delen

Vilka bolag du kan välja bland för att placera den valbara delen av din tjänstepensionspremie beror på vilken arbetsgivare du har. Nedan listade bolag kan vara valbara:

 • Futur Pension
 • Nordea Liv & Pension
 • Nordnet pensionsförsäkring AB
 • SEB Pension och Försäkring AB
 • Swedbank Försäkring AB
 • SPP Pension & Försäkring AB
 • Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

Du har möjlighet att välja placera den valbara delen av premien hos ett annat bolag på marknaden men då får du själv stå för kostnaden för administration.

Ordinarie pensionsålder enligt BTP-planen är från och med den månad du fyller 65 år. Om du vill fortsätta att arbeta längre (längst till 69 års ålder) måste du meddela din arbetsgivare senast 3 månader innan den månad du fyller 65 år.
Du har rätt att fortsätta jobba till den månad du fyller 69. Då ökar din tjänstepension eftersom arbetsgivaren fortsätter att betala in premier av din lön, pengarna förvaltas under längre tid och fördelas på ett mindre antal år. Även din allmänna pension ökar.

De pengar du sparat i den trygga delen betalas ut jämnt fördelat livet ut. Går du i deltidspension får du ut det belopp som motsvarar din minskade arbetstid. Den valbara delen kan du i större utsträckning själv välja hur den betalas ut. Utbetalningarna ska enligt huvudregeln fördelas på minst fem år.

 • När du byter jobb: Fråga din arbetsgivare om vad som gäller på den nya arbetsplatsen. Om du byter bransch byter du också pensionsavtal.
 • Om du bli förälder: Vill du ha efterlevnadsskydd eller skriva in en ny förmånstagare?
 • När du får högre/lägre lön: Se till att din arbetsgivare rapporterar rätt lön till pensionskassan.
 • När du gå ner eller upp i arbetstid: Kom ihåg att pensionen beräknas på din lön. Deltid ger dig lägre löneutbetalning och därmed lägre pension.
 • Vid ny partner eller make/maka: Vill du skaffa efterlevnadsskydd eller ändra förmånstagare?
 • Vid sjukdom/dödsfall: Har du sett över ditt efterlevandeskydd? Vem är din/dina förmånstagare?

Förstärkt pension innebär att din arbetsgivaren avsätter ytterligare 2 procent till din tjänstepension och premien blir totalt 6,5 procent av din månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kronor) och 32 procent av din månadslön på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp (47 625 och 190 500 kronor).

Den extra avsättningen möjliggörs genom att semesterlönetillägget om 1,45 procent växlas mot en högre pensionspremie. Genom förstärkt pension får du en högre framtida pension. Förstärkt pension är gäller för alla anställda inom BTP1 födda efter 1966.

Om din arbetsgivare har BTP2 men bestämmer sig för att börja tillämpa BTP1 kommer BTP1 gälla för alla nyanställda och anställda under 25 år från det datum arbetsgivaren väljer. 

För tidigare anställda som har fyllt 25 år, fortsätter BTP2 att gälla. Undantaget är om arbetsgivaren och den anställda har kommer överens om att BTP1 ska tillämpas.

Pensions­ex­pertens bästa tips

Vad påverkar din framtida pension mest? Och vad ska du tänka på för att maxa pensionen? Finansförbundets pensionsexpert och förbundsjurist Henrik Cronier ger sina bäst tips.

Tänk på det här!

Allt om pension

BTP2
BTP2 är en del av tjänstepension BTP. BTP2 består av två delar vilket innebär att din arbetsgivare betalar in en förmånsbestämd del till framtida pension och en premiebestämd del.
Så funkar tjänstepension BTP2
När vill du trappa ner och sluta jobba? Och hur vill du att livet ska se ut då? Få bättre koll på din pension, din framtida lön och ge dig själv större möjligheter att leva som du vill i framtiden.
Pension, din fram­tida lön
Vill du få en större fram­tida pension? Genom att spara privat och/​eller löne­växla om du har möjlighet till det kan du få en större fram­tida pension. Så funkar det!
Öka din pension

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar