Pensionsexperten: Det här påverkar din framtida pension mest!

Vad påverkar din framtida pension mest? Och vad ska du tänka på för att maxa pensionen? Finansförbundets pensionsexpert och förbundsjurist Henrik Cronier ger sina råd.

Det finns olika situationer i arbetslivet som påverkar din pension.

– Att byta jobb, att jobba deltid, att vara utan arbete eller att få en lägre inkomst i perioder är typiska situationer som påverkar din tjänstepension. Men det påverkar olika och skiljer sig åt beroende på vilket pensionsavtal du har, säger Henrik Cronier.

Viktigast för en bra framtida pension enligt pensionsexperten

Han tipsar om att ta kontakt med sin arbetsgivare eller pensionsförvaltare för att få veta mer om just den situation som är aktuell för dig. Och det finns en aspekt som spelar särskilt stor roll:

– Se till att du är anställd på ett företag där du tjänar in tjänstepension! Det är det absolut viktigaste valet du kan göra för att förbättra din framtida pension.

Henrik Cronier lyfter även vikten av att läsa på och lära sig mer, till exempel kan du som är medlem titta på Finansförbundets pensionsutbildningar.

– Du kan även kontakta din pensionsförvaltare för att få en kalkyl över din framtida pension och mer information om vilka val du kan göra för att påverka din tjänstepension. Om du omfattas av en kollektivavtalad tjänstepension så har du redan gjort det viktigaste valet.

Pensionsexperten: Påverka din pension genom valet av placeringar

Något som kan påverka din pension på lång sikt är att se över vilka avgifter som tas ut för din pensionsförvaltning. Det kan du påverka själv genom valet av placeringar.

Henrik Cronier lyfter också något som är unikt med pensionsavtalet BTP1, som gäller för dig som arbetar inom bank och finans.

– I BTP1 tjänar man in tjänstepension från första anställningsdagen, oavsett hur ung du är. Inget annat pensionsavtal i Sverige har det, där behöver du ha fyllt minst 25 år för att börja tjäna in till din tjänstepension. Det finns inte heller någon bortre gräns för intjänande i BTP1. BTP innehåller i jämförelse med andra pensionsavtal mycket bra efterlevandeskydd.

Viktigt att tänka på för dig som: 

Kontrollera att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension och att du omfattas av den. 

Ha koll på vad som gäller på ditt nya jobb. Erbjuder arbetsgivaren tjänstepension? Om det är ett annat pensionsavtal än på ditt tidigare jobb: ta reda på vilket och vilka val du eventuellt kan eller behöver göra.

Se över vilka alternativ du har vad gäller efterlevandeskydd i ditt pensionsavtal. Ta även reda på hur ditt uttag av föräldrapenning påverkar din pensionsgrundande tjänstetid och inkomst. Om du är föräldraledig under en längre tid, utan att ta ut föräldrapenning för hela tiden – tjänar du in tjänstepension under hela perioden eller finns det villkor?

Finns det tjänstepension hos din arbetsgivare? Det du tjänar in tidigt i livet är med största sannolikhet det som kommer att öka mest i värde under ditt yrkesliv. Därför är det viktigt att börja tjäna in tjänstepension tidigt.

Det finns flera val att göra beroende på vilken pensionsplan du följer. Till exempel möjligheten att lägga till eller ta bort olika efterlevandeskydd. En stor fråga att ta ställning till är också när du vill gå i pension.

Titta på om du har möjlighet att göra en löneväxling. Det vill säga att din arbetsgivare avsätter mer till tjänstepension i stället för att du får ut det som lön nu. Det här är lönsamt först när du tjänar över 8,07 inkomstbasbelopp, 2023 motsvarar det 49 967 kronor per månad. Prata med din arbetsgivare om du är intresserad av att löneväxla.

5 tips för bättre koll och en högre framtida pension

 1. Välj en arbetsgivare med kollektivavtalad tjänstepension.
 2. Ta reda på vilket pensionsavtal som gäller för dig och vilket bolag som förvaltar din pension. Använd dig av den oberoende rådgivningstjänsten Min Pension för att få en helhetsbild.
 3. Läs på och lär dig mer! Vad kan du själv påverka och vilka delar väljs åt dig?
 4. Pensionssparande är långsiktigt. Försök ha is i magen och bli inte för orolig av konjunktursvängningar.
 5. Hur ser din familjesituation ut? Är det någon som är beroende av din inkomst? Det finns olika val att göra beroende på vad du vill ska hända med din intjänade pension om du till exempel går bort innan du börjar ta ut pension.

Relaterade länkar

BTP1 är en premiebestämd pensionsplan för den som har anställts från och med den 1 februari 2013 hos en arbetsgivare som är ansluten till BAO och har kollektivavtal.
Allt om BTP1
BTP2 är en förmånsbestämd pensions­plan för den som har anställts före den 1 februari 2013 hos en arbets­gi­vare som är ansluten till BAO och har kollek­tivavtal.
Allt om BTP2
Ett kollektivavtal ger schyssta villkor på jobbet. Det är nämligen en ömsesidig överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare om hur arbetet ska bedrivas på arbetsplatsen.
Så fungerar kollektivavtal
Som anställd ska du alltid ha ett anställningsavtal. Avtalet reglerar bland annat vad du ska göra på jobbet, vilken lön du får, dina arbetsvillkor och dina arbetstider. Det här bör du tänka på innan du skriver under.
Anställningsavtal

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar