Neutralitet vid strejk och konflikt

Neutralitet vid konflikt mellan fackförbund och arbetsgivare innebär att du som arbetstagare inte är skyldig att utföra arbete som omfattas av åtgärderna i arbetskonflikten (strejk eller blockad). Här kan du ta del av frågor och svar om hur neutralitet fungerar och vad som gäller.

Vad är neutralitet?

Att förhålla sig neutral i en konflikt är en individuell rättighet att inte behöva befatta sig med så kallat konfliktsmittat arbete som arbetsgivaren vill ha utfört. Man har alltså en rätt att inte utföra arbetsuppgifter som skulle utförts av de som är uttagna i konflikt, till exempel strejk.  

Att vara neutral är en individuell rättighet. Finansförbundet och/eller andra fackförbund kan inte uppmana medlemmarna att lägga ner arbetet eftersom det kan ses som en kollektiv sympatiåtgärd.  

Det är viktigt att komma ihåg att du måste utföra så kallat skyddsarbete om arbetsgivaren ber dig. Om du är tveksam till om det som arbetsgivaren säger är skyddsarbete verkligen är det, vänd dig till din klubbstyrelse eller Finansförbundets medlemsservice.

Vem och vad avgör om en arbetsuppgift inte ska utföras? 

Det kan vara svårt att avgöra om en arbetsuppgift räknas som konfliktsmittat arbete. Därför rekommenderar Finansförbundets att du rådgör med Finansförbundet innan du väljer att inte utföra en arbetsuppgift som arbetsgivaren tilldelar som du är osäker på.   

Vad händer vid arbetsvägran?

Att vägra utföra arbetsuppgifter som arbetsgivaren tilldelar en anställd kan leda till allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till uppsägning eller avskedande.  Ta därför alltid kontakt med Finansförbundet när du är osäker på en arbetsuppgift.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta medlemsservice.

Kontakta medlemsservice

Läs också

Konfliktåtgärder och varsel om konflikt är en del av de verktyg som fackförbund kan använda exempelvis för att få till kollektivavtal. I första hand så försöker fackliga representanter och arbetsgivare komma överens genom förhandlingar.
Det gäller vid konfliktåtgärder
Ett kollektivavtal ger schyssta villkor på jobbet. Det är nämligen en ömsesidig överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare om hur arbetet ska bedrivas på arbetsplatsen.
Så funkar kollektivavtal
Finansförbundets kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO ger trygga löner och anställningsvillkor för dig i bank- och finansbranschen.
Finans­för­bun­dets kollek­tivavtal

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar