Inga, 50 år, rådgivare

Inga tjänar totalt 79 009 kronor på att hennes arbetsplats har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet.

Hon arbetar på en arbetsplats som följer avtalet mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation.

Lön och arbetsförhållanden

  • Månadslön: 30 000 kronor
  • Arbetstid: 38,5 timmar per vecka
  • Inga jobbar fram till klockan 20.00 tre kvällar i veckan

Räkneexempel

Villkor

Antal kronor mer i plånboken

Arbetstidsförkortning 13 500
Övertidsersättning 15 938
Ersättning för arbete på vissa tider 16 242
Semester 14 721
Tjänstepension 17 648
Försäkringar 960

Totalt antal kronor per år

+ 79 009

Förkla­ringar vill­koren

Arbetstidsförkortning

Inga jobbar heltid vilket innebär 38,5 timmar istället för lagens 40 timmar per vecka. Det blir en förkortning med cirka 72 timmar per år, vilket i Ingas fall motsvarar ett värde av 13 500 kronor per år.

Timlön 187,50 kronor x 72 timmar = 13 500 kronor per år.

Övertidsersättning

Inga jobbade 30 timmar övertid och 20 timmar kvalificerad övertid under året. Vid övertid ökas timlönen med 50 procent och vid kvalificerad övertid med 100 procent. För Ingas del innebär det att hon får 15 938 kronor i övertidsersättning per år.

Timlön 187,50 kronor x 30 timmar x 150 procent = 8 438 kronor. Timlön 187,50 kronor x 20 timmar x 200 procent = 7 500 kronor. Totalt 8 438 + 7 500 = 15 938 kronor.

Ersättning för arbete på vissa tider

Inga arbetar tre kvällar i veckan fram till klockan 20.00. För tiden mellan klockan 18.30–20.00 får Inga ett tillägg på sin vanliga timlön med 35 procent två kvällar i veckan, den tredje kvällen för tiden mellan klockan 17.30-20.00. Totalt 5,5 timmar per vecka med extra ersättning och utslaget på ett år blir det 16 242 kronor.

Timlön 187,50 kronor x 5,5 timmar per vecka x 45 veckor x 35 procent = 16 242 kronor.

Semester

Enligt kollektivavtalet har Inga rätt till 2 extra semesterdagar utöver semesterlagen. Utöver detta ger kollektivavtalet Inga rätt till semesterlönetillägg som motsvarar 1,45 procent på utbetald lön. Totalt är detta värt 14 721 kronor per år.

(30 000 kronor x 12 månader + 15 938 kronor + 16 242 kronor) / 250 arbetsdagar = 1 569 kronor x 2 semesterdagar = 3 138 kronor.

(30 000 kronor x 12 månader) x 1,45 procent x 27 dagar = 11 583 kronor.

Tjänstepension

Kollektivavtalet ger Inga rätt till tjänstepension. För varje timme som Inga arbetar betalar arbetsgivaren en premie till hennes framtida pension. Pensionspremien beräknas på all hennes lön som betalas ut. Premien till BTP1 är 4,5 procent av lönen, av dessa får Inga själv placera 2 procent.

Totalt är värdet av tjänstepensionen 17 648 kronor för Inga.

(Tjänstepension BTP1 4,5 procent på (30 000 kronor per månad x 12 månader + 15 938 kronor + 16 242 kronor) = 17 648 kronor per år)

Försäkringar

Arbetsgivaren tecknar de försäkringar som kollektivavtalet anger, Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Om Inga skadas i arbetet eller avlider kan det ekonomiska värdet av försäkringarna vara mycket stort. Tjänstegrupplivförsäkringen i Finansförbundets kollektivavtal är den bästa på arbetsmarknaden. Totalt betalar arbetsgivaren in 963 kronor per år för Ingas försäkringar. Men de skulle vara mycket dyrare om hon tecknade dem själv.

(Värde TGL 77 kronor per månad = 924 kronor per år. TFA 0,01 procent x 30 000 kronor x 12 månader = 36 kronor per år. Totalt 960 kronor per år.)

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar