Så kan arbetsgivare bli bättre på mångfald

Många med NPF-diagnos väljer att inte berätta för sin arbetsgivare. Risken för diskriminering är hög.

Arbetsgivare behöver kunskap om NPF och en större förståelse för arbetstagarnas behov. 

Förslag på åtgärder

Med några distinkta åtgärder kan arbetsgivare bidra till ökad trygghet och möjligheter för individerna att nå sin fulla potential. 

En bra introduktion

Alla anställda mår bra av att få en tydlig och utförlig introduktion – anställda med NPF i synnerhet. Att ta sig tid att hantera praktiska frågor och att lära känna varandra kan främja ett gott samarbete. En god investering är att:

 • Genomföra grundliga introduktioner -  till det nya jobbet eller förändrade arbetsuppgifter
 • Erbjuda längre tid för att lära sig nya arbetsuppgifter

Skapa en överblick tillsammans med den anställde, vilka hjälpmedel och förutsättningar kan hen ha nytta av, exempelvis: 

 • Skriftliga instruktioner
 • Prioriteringslistor som komplement till muntliga genomgångar
 • Möjlighet att få sitta ostört och arbeta

Tydlighet förenklar

Tydlighet är en mycket viktig punkt i alla slags samarbeten. Kunskap och kontroll över sin arbetssituation minimerar risken för stress. Ge tydliga instruktioner så att personen har den information som behövs för att sköta sina arbetsuppgifter.

Be gärna personen upprepa instruktionen för att säkerställa att informationen nått fram. Om vederbörande inte har gjort vissa arbetsuppgifter, ta reda på varför det har blivit så. Utgå från att det beror på ett missförstånd.

”Ska du ha en mer inkluderande arbetsplats behöver du frigöra tid och lyssna klart på dina medarbetare och kollegor. Som chef är det otroligt viktigt att du är fri att komma med frågor, så att du inte fastnar med arbetsuppgifter.”

Lotta, IT-konsultchef, Attentions webbplats

Om du får en fråga som du anser är irrelevant vid en arbetsinstruktion, svara gärna på den ändå. Kanske har ni tänkt på olika sätt, den kan vara viktig för personens tolkning och bearbetning av uppgiften. Utgå alltid ifrån att en fråga är en uppriktig undran från personen.

Säg till på ett tydligt sätt om du tycker att något har blivit fel eller inte fungerar. På så sätt kan ni minimera risken för missförstånd och tvister i onödan.

Kommunikation är viktig

Alla människor är unika och fungerar på olika sätt, men ändå finns det någon slags norm som vi utgår ifrån när det gäller arbetsfördelning, prioritering och instruktioner. En person med NPF tenderar att ibland hamna utanför denna norm och behöver kanske stöd att veta vad som förväntas. Var därför alltid mycket tydlig med vad som gäller och vad du förväntar dig.

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar