NPF - mobbad på jobbet?

En hög andel upplever svårigheter att få jobbsituationen att fungera. Diagnosen innebär ett stigma. Personer med NPF väljer att inte berätta för sin närmsta chef eller sina kollegor.  

”På mitt jobb har jag fått utstå särbehandling och mobbning, jag får ingen hjälp från ledningen och har nu bestämt mig för att säga upp mig på grund av situationen. Jag önskar jag slapp göra det och att någon kunde hjälpa till att göra min röst hörd.”

SCB:s rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018”.

 • 69 procent upplever sin diagnos som en nackdel på jobbet 
 • 51 procent har inte berättat om sin diagnos på jobbet 
 • För att få livet att gå ihop har 27 procent valt att arbeta deltid 
 • En fjärdedel har känt sig mobbade eller trakasserade och många uppger att arbetsgivaren visar negativa attityder gentemot dem 
 • Närmare 20 procent uppger att de blivit av med sitt jobb på grund av NPF 

Att så många inte vill berätta om sin diagnos på arbetsplatsen beror på rädslan att bli sämre behandlad. Acceptansen och kunskapen på arbetsplatser är låg. Det innebär att kunskapen behöver öka och att arbetsmarknaden behöver göras mer tillgänglig för alla typer av människor. 

Högpresterande personer 

Anställda med NPF är ofta högpresterande. De ger allt på jobbet och har svårt att säga nej. De löper därför hög risk att bränna ut sig.  

Att tänka på: 

 • En stökig arbetsmiljö är svår att prestera i för ljudkänsliga 
 • Missförstånd uppstår lätt när personer har ett annorlunda tankesätt, relationer bli lidande 
 • Alltför rutinmässiga arbetsuppgifter dödar kreativiteten hos luststyrda personer 

NPF upplevs också som en tillgång 

Samtidigt som jobbet är svårhanterligt upplever 29 procent sin diagnos som en tillgång. Att kunna hyperfokusera, ”tänka utanför boxen” eller hålla ett högt tempo är förmågor som är bra att ha i arbetslivet, om man kan hantera dem. Men använder man dem hela tiden kan det lätt blir för mycket. Då blir förmågan något som i slutänden snarare stjälper än hjälper. I längden är det ohållbart och leder till sjukskrivningar, konflikter och misslyckanden. 

Förslag på åtgärder 

För både individen och arbetsgivaren så skulle förebyggande stödinsatser möjliggöra ett hållbart arbetsliv utan totala kraschar.  

 • Öka öppenheten – det borde vara en självklarhet att kunna berätta som sin funktionsnedsättning utan risk för negativ särbehandling 
 • Stoppa all diskriminering där alla med en viss diagnos hanteras på samma sätt eller stängs ute från vissa yrken 
 • Stötta arbetsgivare med ersättning, kunskap, utbildning och kontinuerlig information om hur de kan stötta sin nya medarbetare.  
 • Lyft och använd de stödinsatser, bidrag och hjälpmedel som finns i ökad utsträckning 
 • Arbetsgivare och ledningsgrupper behöver arbeta förebyggande med osund stress och risk för utmattning 

Källa  

Attentions arbetsmarknadsrapport ”Jobbar jag 100 procent blir jag utbränd”. 

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar