Branschen går miste om värdefull kompetens

När människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, väljs bort eller inte får rätt anpassningar på arbetsplatsen, förlorar företagen talanger.

Diskrimineringen orsakar lidande för enskilda individer och påverkar möjligheten att trygga kompetensförsörjningen.  

Stor efterfrågan på IT- och AI-kompetens

Inom finansbranschen är det stor efterfrågan på kompetenser inom IT, AI och teknik. AI-kompetens är en bristvara, inte enbart i Sverige utan i hela Europa. Omfattande forskning visar att autism, systematisering och talang har ett nära sammanhang med tekniska begåvningar och intressen. Autistiskt beteende är mer vanligt förekommande inom IT-yrken och bland fysiker och matematiker. Kompetenser vars efterfrågan ökar inom finansbranschen. 

Anställda som tänker utanför boxen bidrar med nya infallsvinklar på arbetsplatserna. Det spelar ingen roll om diskrimineringen beror på NPF, etnicitet eller någon annan diskrimineringsgrund. Resultatet blir detsamma. Företagen går miste om värdefull kompetens.  

Hur kan företagen attrahera personer med NPF?

Det behövs en mera tillgänglig rekrytering för att attrahera anställda med NPF. I dagens samhälle ställer arbetslivet allt högre krav på medarbetare och vilka kompetenser man ska besitta.

Efterfrågade egenskaper kan diskriminera

Förutom att man i många fall ska ha en högskoleutbildning, ska man också inneha egenskaper så som att vara flexibel, lösningsfokuserad och kunna ha många bollar i luften samtidigt. Närmare 44 procent av de svarande har inte sökt sig till en högre tjänst under de senaste åren. Många med NPF har inte en chans att avancera i arbetslivet eller arbeta med det man är utbildad inom. 

Se över kraven

För att komma tillrätta med den problematiken behöver arbetsgivare se över vilka krav man ställer på medarbetare. Arbetsgivare behöver också rekrytera på ett sätt som gör arbetslivet mer tillgängligt för alla.  

”Jag arbetar som läkare o har svårt med energireglering och har behov av regelbundna tider. Jag har fått byta specialitet då jag inte klarar av jourarbete. Jag har periodvis lätt att bli överväldigad. Orkar inte ta på mig extra projekt och fler ansvarsområden och orkar därför inte avancera som kollegorna” 

Attentions rapport "Jobbar jag 100 procent bränner jag ut mig"

Förslag på åtgärd 

Rekrytering med plats för mångfald där man ser till individens resurser och vad hen kan bidra med.  

Vad kan facket göra? 

Arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att motverka fördomar, arbeta för en kunskapshöjning och lyfta fram goda exempel. 

Vad är NPF?

Källa  

Attentions rapport ”Jobbar jag 100 procent blir jag utbränd” 

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar