Våra samarbeten nationellt

Som medlemmar i Tjänstemännens Centralorganisation. TCO, påverkar vi samhällsutvecklingen i viktiga frågor som rör våra medlemmar. Vi är även med i jämställdhetsprojektet "Lön hela dagen" och utbildningsorganisationen "Unga innovatörer".

TCO 

Finansförbundet är medlem i TCO, Tjänstemännens centralorganisation, som är en partipolitisk fristående paraplyorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. TCO:s främsta uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen i syfte att skapa goda villkor i arbetslivet. 

Lön hela dagen 

Finansförbundet deltar även i 16:12-rörelsen som är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för jämställda löner. 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är för närvarande 9,9 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:12, varje dag.  Sedan rörelsen bildades för åtta år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:12. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 20 år. 

Unga innovatörer 

Finansförbundet är en av fem medlemmar i den ideella utbildningsorganisationen Unga innovatörer. Föreningen erbjuder skolor i Sverige kostnadsfria verktyg och processer för att stärka de innovativa förmågorna hos unga. Syftet är att dessa förmågor ska stärka de unga inför framtiden. På så sätt stärker vi möjligheterna för Sverige som ett innovativt land. För utan starka, utvecklade idéer så skapas det inga nya hållbara företag.