Trakasserier och sexuella trakasserier, rapport 2018

I en medlemsundersökning uppger tio procent att de har blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier under det senaste året. Två procent har blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Trakasserier och sexuella trakasserier, Finansförbundets rapport 2018

Vi behöver höja kunskapen

- Kunskapsnivåerna måste höjas och arbetsgivarna behöver bli bättre på att hantera trakasserier när de inträffar. Arbetsgivarna bör tillsammans med Finansförbundet utbilda både medarbetare och chefer för att öka medvetenheten, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

 • Bara hälften vet om det finns rutiner för att ta hand om trakasserier på arbetsplatsen. 
 • Två av tre saknar färsk utbildning om hur trakasserier ska hanteras.
 • Bland de som utsatts för sexuella trakasserier uppgav hela 68 procent att de inte kände till om trakasserierna ledde till någon åtgärd.

Långt ifrån självklart att berätta 

 • Fyra av tio som varit med om trakasserier har inte berättat om det för någon.
 • Tre av tio som varit utsatta för sexuella trakasserier har inte berättat om det för någon.
 • Endast var femte berättade för sin arbetsgivare.

Lokal facklig närvaro minskar trakasserier

Om man ser till hela arbetsmarknaden har finansbranschen lägre siffror när det gäller sexuella trakasserier, två procent jämfört med fem procent. På arbetsplatser med lokal facklig närvaro är trakasserier mindre vanligt förekommande.

– Varje person som drabbas av trakasserier är en för mycket. Finansförbundets förhoppning är att denna rapport kan ge stöd i det lokala fackliga arbetet för att uppnå förbundets nollvision mot trakasserier och sexuella trakasserier, säger Ulrika Boëthius.

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar