Finansförbundets åsikt om: Kontantfritt samhälle

Finansförbundet vill ha ett kontantfritt samhälle. Ett viktigt skäl för detta är att minimera risken för rån. För Finansförbundet är det en självklarhet att ingen ska behöva vara rädd för att bli rånad på jobbet.

Därför tycker Finansförbundet att

  • Kontanter på sikt ska ersättas av andra betalningslösningar och att lagstiftningen till dess ska främja användandet av andra betalsätt än kontanter.
  • Företag som tillhandahåller betalningstjänster ska utveckla lösningar för alla olika betalsituationer och betalningsanvändare.
  • Tillgång till betalkort och/eller andra elektroniska betalmedel ska vara en rättighet. Insatserna måste öka för att minska det digitala utanförskapet gällande finansiella tjänster. Genom att främja den tekniska utvecklingen kan fler individer ges tillgång till digitala betalningsmöjligheter.
  • När bankerna inför kontantfria bankkontor ska arbetsgivaren svara för att personal och kunder i god tid får adekvat information om anledningen till åtgärden och vilka konsekvenser den kan medföra.
  • Säkerhetsnivån för de anställda ska alltid vara hög, oavsett om man hanterar kontanter eller inte.
  • För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö ska risk- och konsekvensanalys göras inför förändringar.

Varför är det viktigt?

Ett rån är en mycket traumatisk upplevelse och en grov kränkning mot den som utsätts. Rånet drabbar dessutom många fler än dem som är med om själva händelsen, det vill säga även familj, vänner och kollegor påverkas negativt. Undersökningar visar att rån ger upphov till en rad skador och negativa effekter. Arbetsmiljön är därför huvudskälet till att Finansförbundet vill ersätta kontanter med andra betalsätt.

Kontanterna bidrar även till andra samhällsproblem. Kontanter används i stor utsträckning i den svarta ekonomin och en stor del av kontanterna i Sverige återfinns inom den kriminella sektorn. Kontanthanteringen är en kostsam process för samhället. Fysisk hantering av kontanter, som att distribuera och förvara sedlar och mynt, är dyrt och dessutom inverkar transporterna negativt på miljön. Kortbetalningar kräver ingen fysisk hantering, men innebär kostnader för till exempel IT-infrastruktur. Kontantanvändning innebär en risk för individen, eftersom det är svårt att få ersättning för kontanter som stjäls eller på annat sätt kommer bort.

Flera banker har infört kontantfria bankkontor. Detta har inneburit en säkrare arbetsmiljö för de anställda. Det är dock viktigt att vara medveten om att denna utveckling samtidigt har medfört oönskade konsekvenser i form av ökad arbetsbelastning samt klagomål och hot från kunder. Genom exempelvis förebyggande arbetsmiljöarbete och information kan en del av dessa problem förebyggas. Övergången till ett kontantfritt samhälle måste ske på ett ansvarsfullt sätt och de digitala bank- och betalningstjänsterna måste vara tillgängliga för alla medborgare. Det är en förutsättning för den övergång till ett kontantfritt samhälle som Finansförbundet strävar efter.


Reviderad av förbundsstyrelsen: februari 2019.