Så skriver du en motion

När du vill påverka hur Finansförbundet ska arbeta kan du skriva en motion till kongressen, förbundsstyrelsen eller ett årsmöte i klubben. Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring.

Lär dig skriva en motion i Finansförbundets motionsskola, Learnify

Vem kan skriva en motion?

Motioner kan skrivas av dig som medlem, av en grupp medlemmar eller av en klubb. 

En motion ska alltid bli besvarad

En motion måste alltid besvaras, oavsett innehåll. Den ska tas upp på årsmötet, behandlas av förbundsstyrelsen eller kongressen. Genom att skriva en motion är du alltid garanterad att få ditt förslag prövat.

Det här ska en motion innehålla

För att din motion ska vara giltig är det viktigt att du skriver den på rätt sätt. Här får du råd och tips på vad en motion ska innehålla. 

Rubrik

Rubriken ska berätta vad motionen handlar om. Den bör vara kort, slagkraftig och sammanfatta vad ditt förslag går ut på.

Namn på motionär

En motion är inte giltig om det inte framgår vem som har skrivit den. Skriv därför ditt namn. Om du är med i en klubb ska du skriva namnet på den klubb du tillhör. Är ni flera som skrivit motionen tillsammans, ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en klubb behöver inte alla namn räknas upp.

Bakgrund och problembeskrivning

 • Inled med en kort beskrivning av det som du ser behöver förändras eller utvecklas. Försök att få med:
 • Anledning till att motionen behöver skrivas. 
 • Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget. 
 • Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.

Bedömning/lösning

Berätta på vilket sätt ärendet eller ämnesområdet skulle kunna bli bättre. Beskriv hur lösningen svarar mot de behov som finns.

Yrkanden/förslag till beslut

Jag/vi yrkar att:

 • Skriv dina förslag i form av att-satser.
 • Se till att bara ta upp ett förslag i varje punkt.
 • Var konkret, så att ett eventuellt beslut blir lätt att förstå.
 • Fundera på om man kan säga ja eller nej till det du föreslår. Om man måste säga "ja, men..." ska du dela upp ditt förslag i flera att-satser.
 • Skriv i en att-sats när du vill att förslaget ska vara genomfört.

När ska motionen vara inskickad?

Det finns några tidsfrister att ta hänsyn till när en motion senast ska vara inskickad för att kunna behandlas.

Till årsmöte i klubb: 

Det anges ett sista datum för när motionen ska vara insänd i kallelsen.

Till kongressen:

Motionen ska vara insänd senast tre månader före kongressen.

Till förbundsstyrelsen: 

När som helst under året och du ska få svar inom tre månader.

Skicka motionen till motioner@finansforbundet.se

Har du frågor om motioner?

Kontakta din fackliga representant

Kontakta medlemsservice

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar