Inkomstförsäkring och Trygghetsfonden

I medlemsavgiften till Finansförbundet ingår en inkomstförsäkring som försäkrar en månadslön upp till 80 000 kronor för dig som arbetar inom bank och finans. Ersättningstiden är motsvarande 120 arbetsdagar. Som ny medlem får du tilläggsförsäkringen gratis de tre första månaderna. Dessutom omfattas medlemmar som går på BAO-avtalet av Trygghetsfonden, som ger stöd vid ofrivillig arbetslöshet.

Inkomstförsäkring

Krav för att få inkomstförsäkring

  • Du har varit medlem i Finansförbundet de senaste 12 månaderna* och är fortfarande medlem. 
  • Du är medlem i en a-kassa

* Om du tidigare har omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få den tiden tillgodoräknad i försäkringen om inget glapp mellan försäkringarna uppstår.

Föräldraledighet räknas in i kvalifikationstiden.

Komplettera med en tilläggsförsäkring 

  • Få ersättning för lön upp till 120 000 kronor.
  • Få förlängd ersättningstid med upp till 180 dagar extra. Sammanlagt gäller skyddet i 300 dagar.
  • Gratis de tre första månaderna för nya medlemmar.

Tänk på att inkomstförsäkringen normalt inte gäller om du säger upp dig själv. Försäkringarnas villkor läser du på Bliwa

Har du frågor kring försäkringen, kontakta Bliwa på 08-696 22 80 eller maila inkomstforsakring@bliwa.se.


Trygghetsfonden

Trygghetsfonden är en partsgemensam fond mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Trygghetsfonden omfattar dig som går på BAO-avtalet. Om du blir ofrivilligt arbetslös kan du söka bidrag för studier och/eller för att starta eget. Har du varit anställd i mer än fem år kan du få ersättning för inkomstbortfall för lön upp till 32 500 kronor i månaden (100 första dagarna). Hör med din personalavdelning om du omfattas av Trygghetsfonden.

Läs mer om Trygghetsfonden