Inkomstförsäkring och Trygghetsfonden

I medlemsavgiften till Finansförbundet ingår en inkomstförsäkring som täcker månadslöner upp till 80 000 kronor för dig som arbetar inom bank och finans. Ersättningstiden är motsvarande 120 arbetsdagar. 

För att du ska få inkomstförsäkringen krävs att du:

  • har varit medlem i Finansförbundet de senaste 12 månaderna* och fortfarande är medlem. 
  • har rätt till a-kassa

* Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid.

Grunden för att få ersättning är densamma som gäller för att få ersättning från arbetslöshetskassan. Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar får du ingen ersättning från inkomstförsäkringen.

Föräldraledighet räknas in i kvalifikationstiden.

Du kan komplettera med tilläggsförsäkring 

  • för ersättning för lön upp till 100 000 kronor.
  • med förlängd ersättningstid med upp till 180 dagar extra.

Läs mer om försäkringen via Bliwa Skadeförsäkring AB

Har du frågor kring försäkringen, kontakta Bliwa på 08-696 22 60 eller inkomstforsakring@bliwa.se.


Trygghetsfonden

Trygghetsfonden är en partsgemensam fond mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. De allra flesta medlemmar i förbundet omfattas av Trygghetsfonden. Fonden ger ersättning för inkomstbortfall vid ofrivillig arbetslöshet utöver högsta avgiftsklass i a-kassan för lön upp till 32 500 kronor i månaden (de 100 första dagarna). Detta gäller för den som varit anställd sammanhängande i fem år i något företag som tillhör BAO. Du kan också ansöka om bidrag för studier och/eller för att starta eget. Din personalavdelning kan svara på om du omfattas av Trygghetsfonden.

Läs mer om Trygghetsfonden