Inkomstförsäkring och Trygghetsfonden

I medlemsavgiften till Finansförbundet ingår en inkomstförsäkring som försäkrar en månadslön upp till 80 000 kronor för dig som arbetar inom bank och finans. Ersättningstiden är motsvarande 120 arbetsdagar. 

För att du ska få inkomstförsäkringen krävs att du:

  • har varit medlem i Finansförbundet de senaste 12 månaderna* och fortfarande är medlem. 
  • är medlem i en a-kassa

* Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid.

Föräldraledighet räknas in i kvalifikationstiden.

Du kan komplettera med tilläggsförsäkring 

  • för ersättning för lön upp till 120 000 kronor.
  • med förlängd ersättningstid med upp till 180 dagar extra, det vill säga att skyddet gäller i sammanlagt 300 dagar.

Tänk på att inkomstförsäkringen normalt inte gäller om du säger upp dig själv. För övriga villkor kan du läsa på Bliwas hemsida, se länk nedan.

Läs mer om försäkringen via Bliwa Skadeförsäkring AB

Har du frågor kring försäkringen, kontakta Bliwa på 08-696 22 80 eller inkomstforsakring@bliwa.se.


Trygghetsfonden

Trygghetsfonden är en partsgemensam fond mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. De allra flesta medlemmar i förbundet omfattas av Trygghetsfonden. Fonden ger ersättning för inkomstbortfall vid ofrivillig arbetslöshet utöver högsta avgiftsklass i a-kassan för lön upp till 32 500 kronor i månaden (de 100 första dagarna). Detta gäller för den som varit anställd sammanhängande i fem år i något företag som tillhör BAO. Du kan också ansöka om bidrag för studier och/eller för att starta eget. Din personalavdelning kan svara på om du omfattas av Trygghetsfonden.

Läs mer om Trygghetsfonden