Medlemsförsäkringar

Tack vare samarbetet mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa får du som medlem särskilda förmåner när du tecknar försäkringar för dig och din familj, ditt hem eller din bil:

Som ny yrkesverksam medlem i Finansförbundet får du olycksfallsförsäkring, händelseförsäkring och livförsäkring, utan hälsodeklaration premiefritt i tre månader (under förutsättning att du är fullt arbetsför).

Personförsäkringar för medlemmar

 • Olycksfallsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjukkapital
 • Händelseförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Seniorolycksfallsförsäkring

Du kan medförsäkra din make, maka, registrerad partner, sambo samt barn.

Sakförsäkringar för medlemmar

 • Hemförsäkring
 • Bilförsäkring

Utöver Finansförbundets medlemsrabatt får du även Trygg-Hansas samlingsrabatt.

Om du blir ofrivilligt arbetslös i mer än sex månader kan du få medlemsförsäkringar (Grupp- Hem- och Bilförsäkring) utan kostnad i upp till ett år.

Prislista för Finansförbundets gruppförsäkring, januari 2018

Läs mer om Trygg-Hansas erbjudanden


Försäkringar för studerandemedlem

Om du studerar finns ett särskilt studentpaket.

 • Olycksfallsförsäkring och händelseförsäkring 30 kronor per försäkring. Som ny studerandemedlem är de tre första månaderna premiefria. Vill du inte fortsätta med försäkringarna så avslutas de automatiskt efter periodens slut.
 • Upp till 50 procents rabatt på hemförsäkringen, första sex månaderna för 200 kronor.

Läs mer om studerandeförsäkringar


Försäkring för pensionärsmedlem

Det finns möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring till ett förmånligt pris som gäller livet ut om du är kvar som pensionärsmedlem i Finansförbundet.


Kontaktuppgifter till Trygg-Hansa

Om du har frågor och funderingar kring våra erbjudanden eller vill se över ditt försäkringsskydd kan du ta kontakt med Trygg-Hansa för Finansförbundets medlemmar. Du når oss på: 0771-111 653, alla dagar 7–21.