Medlemsförsäkringar

Tack vare samarbete med Trygg-Hansa och Folksam får du som medlem särskilda förmåner när du tecknar försäkringar för dig och din familj, ditt hem eller din bil.

Som ny yrkesverksam medlem i Finansförbundet får du i tre månader olycksfallsförsäkring, händelseförsäkring och livförsäkring utan kostnad. Vill du behålla dessa försäkringar efter de tre premiefria månaderna är det enda du behöver intyga är att du är fullt arbetsför, en hälsodeklaration behövs inte. Vill du inte ha försäkringarna så avslutas de automatiskt efter periodens slut.

Folksam erbjuder Juristförsäkring:

Livet innehåller fler juridiska frågor än du kanske tänker på. Sambo, äktenskap, barn, skilsmässa och testamente. Vad är det som gäller egentligen? Med Folksams Juristförsäkring får du tillgång till 15 timmar juridisk rådgivning per år och du kan få hjälp med att skriva juridiskt giltiga dokument. Kostnad: 45 kronor/månad.

Läs mer om villkor och innehåll i juristförsäkringen

Trygg-Hansa erbjuder även ytterligare ett antal förmånliga försäkringar:

Prislista för Finansförbundets gruppförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring – gäller under både arbetstid och fritid.
 • Händelseförsäkring – ersättning direkt vid vissa diagnoser, till exempel hjärtinfarkt, stroke och vissa typer av cancer.
 • Livförsäkring – ekonomiskt stöd till familjen om det värsta skulle hända.
 • Sjukkapital – större engångssumma vid en långvarig sjukskrivning.
 • Sjukförsäkring – månadsersättning vid en långvarig sjukskrivning.
 • Sjukvårdsförsäkring – tillgång till sjukvårdsplanering och till privat vård.
 • Barnförsäkring – samma pris oavsett antal barn. Dessutom ingår Familjehjälpen, Trygg-Hansas unika service för familjer som behöver vägledning om samhällets stöd.
 • Hemförsäkring – ger en bra säkerhet för dina ägodelar och att du får 10 procents rabatt som medlem i Finansförbundet.
 • Bilförsäkring – I bilförsäkring ingår alltid drulleförsäkring och alltid minst 10 procents rabatt.
 • Seniorolycksfallsförsäkring – ett bra skydd för dig som går i pension (läs mer nedan).

Du kan medförsäkra din make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Teckna fler försäkringar och få rabatt
Om du samlar flera försäkringar hos Trygg-Hansa kan du kan få upp till 30 procent rabatt. Hur mycket rabatt du får beror på vilka andra försäkringar du har.

Om du blir ofrivilligt arbetslös i mer än sex månader kan du få medlemsförsäkringarna utan kostnad i upp till ett år.

Flera av medlemsförsäkringarna gäller fram till 67 års ålder.

Läs mer om Trygg-Hansas erbjudanden


Försäkringar för studerandemedlem

För dig som studerar finns ett särskilt studentpaket.

 • Som ny studerandemedlem får du en olycksfalls- och händelseförsäkring kostnadsfritt i tre månader. Därefter kostar försäkringarna 30 kronor per försäkring och månad. Klicka dig vidare till broschyren för att läsa mer om vad försäkringarna gäller och priser på övriga försäkringar du kan lägga till.

Vill du inte ha olycksfalls- och händelseförsäkringen så avslutas de automatiskt efter periodens slut.

 • Du har även möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring, för endast 200 kronor det första halvåret och om student har du alltid upp till 50 procents rabatt på självrisken.

Läs mer om studerandeförsäkringar


Försäkring för pensionärsmedlem

För dig som är pensionär, mellan 55-67 år, finns det möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring som gäller livet ut. Försäkringen gäller dygnet runt över hela världen och du får den till ett förmånligt pris.

Om du har omfattats av olycksfallsförsäkringen som yrkesverksam så kommer du att automatiskt bli överflyttat till seniorolycksfallsförsäkringen vid 67 års ålder. 


Vill du veta mer?

Har frågor och funderingar kring Trygg-Hansas erbjudanden eller vill se över ditt försäkringsskydd kan du ta kontakt med Trygg-Hansas kundservice.

Du når dem via Finansförbundets egen kundtjänst hos Trygg-Hansa.

Alla dagar kl 7.00-21.00
Telefonnummer: 0771-111 653