Bli studentmedlem

  • Gratis medlemskap
  • Hjälp med anställningsavtal
  • Rådgivande samtal
  • Möjlighet till uppsatsstipendium
  • Förmånliga försäkringar
  • Tillgång till unik lönestatistik
  • Feedback på ansökningshandlingar
  • Hjälp att träna på begåvningstester
  • Rabatter på resor, hotell, med mera
  • Tidningen Finansliv