Kompetensutveckling ökar tryggheten

Kompetensutveckling handlar om möjligheterna att klara arbetet idag men också om att förbereda dig för kommande arbetsuppgifter. 

För att anpassa dig till de snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden behöver du utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv. Med uppdaterad kompetens är det lättare att både byta arbetsuppgifter och arbetsgivare - det skapar trygghet i arbetslivet.

I och med Sveriges medlemskap i EU och en mer internationaliserad marknad och lagstiftning förändras branschens yrkesroller och villkor. Medarbetarnas kompetens och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar kommer att bli en allt viktigare faktor för bank- och finansföretagens framgång. Kompetensfrågorna är en prioriterad del i företagens långsiktiga affärsstrategi och kompetensutvecklingen blir därmed en naturlig del av den operativa verksamheten.

Vad tycker vi? Läs mer om Finansförbundets åsikter om utbildning och kompetensutveckling.

Läs Finansförbundets rapport om kompetensutveckling.

Vad är kompetensutveckling?

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken. Det räcker därför inte med att inneha en viss utbildning eller kunskap, utan det handlar även om förmågan att kunna omsätta denna kunskap i handling och aktivitet.

Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet. Behoven avgör vilken form som är lämpligast. Målet med kompetensutveckling kan variera, det kan röra sig om:

  • Utveckling inom nuvarande arbetsuppgifter.
  • Utveckling till andra uppgifter inom företaget.
  • Utveckling för din egen trygghet och utveckling i arbetslivet i stort.

Rätt till kompetensutveckling

Du som omfattas av vårt avtal med BAO har rätt till kompetensutveckling och inläsning under arbetstid. Villkoren för inläsning som krävs för kompetensutveckling regleras lokalt. I normala fall ska inläsningen ske under ordinarie arbetstid. Om inläsningen sker utanför ordinarie arbetstid eller på bankfri dag får du övertids- och mertidsersättning, om inte något annat beslutats lokalt. Vänd dig till dina förtroendevalda för att få veta vad som gäller för dig.

Ansvar för din kompetensutveckling

Du och din chef har ett gemensamt ansvar för din kompetensutveckling. Huvudansvaret ligger hos dig och du måste vara beredd att satsa för att utveckla din kompetens. Det ligger i ditt ansvar att vara positiv till din egen kompetensutveckling, att följa det egna yrkets utveckling och hur yrkeskompetensen förändras över tiden. Samtidigt har din arbetsgivare ansvar för att skapa incitament för dig att vilja utveckla dig och skapa goda förutsättningar för kontinuerligt lärande i arbetet. Du ska vara medveten om och uppmuntras att utveckla din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv. För att möjliggöra detta ska din arbetsgivare ha nödvändiga verktyg för att identifiera och hantera kompetens i företaget.

Läs Finansförbundets åsikter om Utbildning och kompetensutveckling.