Kompetensutveckling ökar tryggheten

Kompetensutveckling handlar om möjligheterna att klara arbetet idag men också om att förbereda dig för kommande arbetsuppgifter. Efterfrågan på kompetens i finansbranschen är hög. Därför är det viktigt att alla som behöver utvecklas också får möjlighet att göra det. Du som omfattas av kollektivavtal har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet.

För att anpassa dig till de snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden behöver du utveckla och fördjupa din kompetens under hela ditt yrkesverksamma liv. Med uppdaterad kompetens är det lättare att både byta arbetsuppgifter och arbetsgivare - det skapar trygghet i arbetslivet.

Läs mer om Finansförbundets senaste rapport om kompetensutveckling i finansbranschen.

Checklista för att utveckla dig

  • Gör en plan för din kompetensutveckling tillsammans med din chef.
  • Planera tillsammans med din chef så att kompetensutveckling sker på arbetstid.
  • Prioritera och avsätt tid till din kompetensutveckling. Den är viktigt för att vara fortsatt anställningsbar.
  • Kom gärna med egna förslag på relevant kurser och utbildningar för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
  • Analysera verksamhetens behov för att se vilka öppningar som finns för dig.
  • Läs platsannonser och bevaka branschen för att hålla dig uppdaterad kring vilka kompetenser som efterfrågas.

Vad är kompetensutveckling?

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken. 

Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas, oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet. Behoven avgör vilken form som är lämpligast. Målet med kompetensutveckling kan variera, det kan röra sig om:

  • Utveckling inom nuvarande arbetsuppgifter.
  • Utveckling till andra uppgifter inom företaget.
  • Utveckling för din egen trygghet och utveckling i arbetslivet i stort.

Rätt till kompetensutveckling

Du som omfattas av vårt avtal med BAO har rätt till kompetensutveckling och inläsning under arbetstid. Villkoren för inläsning som krävs för kompetensutveckling regleras lokalt. I normala fall ska inläsningen ske under ordinarie arbetstid. Om inläsningen sker utanför ordinarie arbetstid eller på bankfri dag får du övertids- och mertidsersättning, om inte något annat beslutats lokalt. Vänd dig till dina förtroendevalda för att få veta vad som gäller för dig.

Även du som omfattas av vårt avtal med Svensk Handel har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet. 

Ansvar för din kompetensutveckling

Att säkra din kompetensutveckling är ett delat ansvar mellan dig som anställd och din chef. Chefens ansvar är att skapa möjligheter och incitament för din utveckling och ditt ansvar är att göra det mesta möjliga av dina chanser.

Även arbetsgivarna vinner på kompetensutveckling eftersom företagens lönsamhet blir bättre när anställdas kompetens tas tillvara och behovet av att nyanställa minskar. Därför borde intresset vara stort hos arbetsgivare av att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och att säkerställa tid och ekonomiska medel.

Läs Finansförbundets åsikter om Utbildning och kompetensutveckling.