BTP2 - förmånsbestämd tjänstepension

Du har en förmånsbestämd pension. Det betyder att pensionen baseras på din slutlön när du går i pension. Du har också en kompletterande pension.

BTP-K – placering av din kompletterande pension

Hur stor den kompletterande delen av din pension blir beror bland annat på hur mycket pengar som har satts in fram till den dag du väljer att gå i pension och hur pengarna placerats. Den kompletterande pensionen är den del av din pension du själv kan påverka mest. Din arbetsgivare betalar in 2 procent av din lön varje månad till din pension från det att du fyller 25 år tills dess att du fyller 65. De här pengarna kan du själv välja var du ska placera. Vilka alternativ som finns beror på var du är anställd. Prata med din arbetsgivare om vilka val du kan göra. Om du inte gör ett val placeras dina BTP-K-pengar automatiskt i ett tryggt ickevals-alternativ.

Hur mycket pengar du får ut när du går i pension beror på

  • Hur hög din slutlön är – det vill säga den lön du har när du går i pension.
  • Hur mycket du har arbetat och hur länge du har varit inom avtalet.
  • Från vilken ålder du väljer att ta ut pensionen.
  • Hur dina premier har placerats, hur värdet på dem utvecklas och vilka avgifter som gäller för dina fonder.
  • Om du har ett återbetalningsskydd, det vill säga om du vill att dina anhöriga ska få del av dina pensionspengar när du dör.
  • Hur hög skatt du ska betala på dina pensionspengar när du tar ut dem. Tänk på att skatten bland annat påverkas av hur och när du tar ut dina pensionspengar. Se över hur det blir bäst för dig skattemässigt så att din pension blir så hög som möjligt.

Pensionsförvaltare:

Om du är anställd på...

...förvaltas din pension av

Danske Bank, SEB, Nordea Bankpension Sverige AB
Handelsbanken Pensionskassan, SHB
Swedbank, Sparbankerna Sparinstitutens Pensionskassa SPK
Bankgirocentralen, Privatgirot, SPP m fl SPP Pension & Försäkring AB
DNB Skandikon (valcentralen)

När vill du börja ta ut din pension?

Din arbetsgivare betalar in premier till din pension så länge du arbetar, dock som längst till dess att du fyller 65. Du som väljer att gå i pension vid 65 får ut full pension om du har jobbat i 360 månader i branschen. Du kan också, om du kommer överens med din arbetsgivare, gå i pension före 65. Går du tidigare bör du veta att det kommer att påverka din pension.

Om du vill sluta jobba innan du fyllt 65

Du har rätt att gå i pension när du vill från 55 års ålder. Då ska du veta att:

  • Du ska ha arbetat i 360 månader och fram till det att du fyller 65 för att ha rätt till full pension.
  • Din kompletterande pension blir lägre när du slutar arbeta tidigare eftersom premierna slutar betalas in och dina sparade premier ska fördelas på längre tid.
  • Även din allmänna pension blir mindre när du går i förtid, eftersom den slutar betalas in när du går i pension och ska fördelas på fler år.
  • Du inte har rätt till sjukersättning när du gått i pension.

För dig som är född före 1966 – möjlighet till tidigare pension

Paragraf 8 är en särskild regel i kollektivavtalet som är på väg att fasas ut. Den gäller dig som är född före 1967. Paragraf 8 ger dig möjlighet att gå i pension upp till fyra år tidigare än ordinarie pensionsåldern 65 år och fortfarande få en förmånlig pension. Om du har kommit upp i full tjänstetid (360 månader) och väljer att gå i pension före 65 räknas din §8 ersättning fram till 65 år med olika procentsatser beroende på när du väljer att gå i §8. Ju fler månader du har kvar till 65 desto lägre blir din §8 ersättning. I normalfallet ligger ersättningen på 65-69% av den tidigare månadslönen men den är beroende av flera olika faktorer. Om du inte har kommit upp i full tjänstetid när du går i paragraf 8 reduceras din pension ytterligare. Född 1957-1961 kan gå i §8 tidigast vid 62 år. Född 1962-1966 kan gå i §8 tidigast vid 63 år

Om du vill fortsätta jobba efter 65

Du har också rätt att fortsätta arbeta till och med att du fyller 68 år . Det påverkar bara storleken på din allmänna pension, den pension du får av staten. Åren efter 65 räknas inte in som tjänstetid för din tjänstepension i BTP 2 och din kompletterande pension betalas inte heller in efter 65. Du har heller inte rätt till sjukersättning efter 65. Du omfattas däremot fortfarande av sjukpension. Och din tjänstegrupplivförsäkring (TGL) betalas fram till dess att du fyller 70 om du fortfarande är i arbete.