Pension

Pensionen – din uppskjutna lön – består av flera olika delar, som kommer från olika håll: en del kommer från staten, en från din arbetsgivare och en från det du själv sparat. Vissa delar kan du påverka mer, andra mindre.

1. Allmän pension

Betalas ut av staten och bygger på det du tjänat under hela livet. Du kan läsa mer om din allmänna pension på pensionsmyndighetens hemsida,
www.pensionsmyndigheten.se

2. Tjänstepension

Tjänstepension kallas ibland för avtalspension och är den pension du får när du jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Den här delen av din pension kan du delvis påverka, bland annat genom att välja var delar av pengarna ska placeras.

3. Eget sparande

Idag finns ingen avdragsrätt för privat pensionssparande. Det betyder att du blir dubbelt beskattad för pengar du själv sparar till din pension. Vill du ändå komplettera din allmänna pension och din tjänstepension genom ett eget sparande finns andra sätt att spara som är mer förmånliga, till exempel investeringssparkonto, ISK.

Läs mer om vad du får i allmän pension och i tjänstepension och hur du kan spara privat eller löneväxla.

Tjänstepensionen utgör en stor del av den totala pensionen.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar