Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar

Nyheter

AI inom bank och finans
2024-05-17 Den 14 maj undertecknade parterna inom banksektorn på EU-nivå en gemensam avsiktsförklaring kring hur AI ska hanteras på arbetsplatser inom bank och finans. Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius, förklarar vad överenskommelsen innebär.
Ny över­ens­kom­melse om använd­ning av AI
2024-04-09 Europavalet 9 juni närmar sig. Men varför är det viktigt att rösta i EU-valet? Hur påverkar EU-politiken anställda i finanssektorn och varför arbetar Finansförbundet med EU-frågor? Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ger svar.
Till nyheten