Så jobbar Finansförbundet vid omorganisationer

Det känns aldrig roligt när ledningen berättar att det är omorganisation på gång och att tjänster försvinner. Men ofta löser det sig på andra sätt än att anställda blir uppsagda utan någon särskild kompensation, berättar Viktor Källqvist, Finansförbundets förhandlingschef.

På arbetsplatser med kollektivavtal måste facket ges möjlighet att diskutera omorganisationen med arbetsgivaren innan den genomförs.
– Finansförbundets möjligheter att hitta lösningar för våra medlemmar är helt klart större om det finns kollektivavtal. Då har vi en chans att påverka genom att komma med kloka inspel. Går det kanske att göra förändringen på något annat sätt? säger Viktor Källqvist.

Hans upplevelse är att arbetsgivarna brukar lyssna på Finansförbundet.
– Det finns en respekt för facket i vår bransch, arbetsgivarna bryr sig om de anställdas perspektiv.

Inför en omorganisation behövs en risk- och konsekvensanalys göras

Före en omorganisation behöver arbetsgivaren även göra en risk- och konsekvensanalys. Det innebär att titta på vilka risker som omorganisationen med sig och hur de kan undvikas. Om flera personer slutar, hur kommer då arbetsbelastningen att vara för de som är kvar? Man kanske kommer fram till att det bara är möjligt att ta bort två tjänster och inte tre, till exempel.

Få rådgivning och juridisk hjälp

Är det förändringar på gång på din arbetsplats? Som medlem kan du få stöd av ditt lokala ombud och/eller Finansförbundets Medlemsservice.

Kontakt

Rätt till förhandlingshjälp vid omorganisationer

Oavsett om det finns kollektivavtal eller inte kan Finansförbundet komma in efter beslutet om omorganisation för att förhandla om de medlemmar som riskerar uppsägning.
– I första hand försöker vi hitta frivilliga lösningar och se vad individen vill. Kanske är personen intresserad av att jobba på en annan enhet? Man ska titta på hela koncernen och inte bara enheten där personen jobbar nu. Kanske går det att hitta en övergångslösning fram till pension? Kanske är det någon som vill plugga och då kan få bättre ekonomiska förutsättningar att göra det? Om det finns alternativ till uppsägning ska de prövas först – det är grunden.

I Las, lagen om anställningsskydd, står att den som har längst anställningstid ska ha företräde vid uppsägningar. Det innebär att någon som jobbat längre hos arbetsgivaren har rätt att ta över en annan persons jobb, om han eller hon har tillräckliga kvalifikationer. Men Viktor Källqvist förklarar att man ogärna använder den lösningen.
– Las är inte tänkt att användas för en dominoeffekt där en person petar bort en annan som petar bort en tredje.

Ovanligt med rena uppsägningar vid omorganisationer i finansbranschen

I finansbranschen är det väldigt ovanligt att en omorganisering slutar med att någon blir uppsagd och jobbar sin avtalsenliga uppsägningstid utan någon ytterligare förmån. Finansförbundet och arbetsgivarna brukar göra sitt bästa för att hitta de bästa möjliga lösningarna för individen.
– Sedan kan det förstås vara så att personer accepterar avgångsvederlag trots att de egentligen helst hade velat jobba kvar.

Oavsett vilken lösning man till slut landar i vill Viktor Källqvist understryka hur värdefullt det är att vara medlem i facket när dessa situationer uppstår.
– Att bli varslad om uppsägning är ofta en traumatisk situation, det är en väldig trygghet att ha någon som företräder en.

Anställ­nings­tiden avgör vem som blir uppsagd 

 • Om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare först undersöka möjligheter att omplacera dig.
 • Arbetsgivaren ska göra en turordningslista som placerar anställda efter anställningstid. Listan ska göras på den enhet som omfattas av arbetsbristen.
 • Arbetsbristsituationen ska alltid förhandlas med facket.
 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren rätt att från turordningen undanta högst tre arbetstagare, som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
 • En facklig organisation och arbetsgivaren kan även komma överens om en alternativ turordning, en så kallad avtalsturlista.

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar