Rätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du möjlighet att anmäla företrädesrätt. Det innebär att stå först i tur för att få jobbet, om arbetsgivaren ska anställa igen. Vilka kriterier gäller och vad behöver du göra?

Företrädesrätten gäller från den dag då du fått besked om uppsägning till nio månader efter datumet då din anställning har upphört. Tackar du nej till ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha accepterats förlorar du din företrädesrätt. 

Vem kan få företrädesrätt?

Du som uppfyller följande kriterier: 

 • Har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
 • Har arbetat för arbetsgivaren i minst ett år under de senaste tre åren. 
 • Har gjort en anmälan om att du vill utnyttja din företrädesrätt. 
 • Har tillräckliga kvalifikationer samt lämplighet för tjänsten. 

För dig som går på BAO-avtalet 

 • Företrädesrätten gäller, om inget annat är överenskommet, endast för en ny tjänst på bankens kontor på den ort där du var placerad vid anställningens upphörande. 
 • Företrädesrätten gäller även visstidsanställd för en ny visstidsanställning. Du ska ha arbetat minst 18 månader under senaste tre åren.

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar