Kan semestern avbrytas?

Semestern är tänkt för vila och återhämtning. Du har därför rätt att avbryta din semester, i vissa fall, och spara återstoden till ett annat tillfälle.

Sjukanmäl dig om du bli sjuk under semestern. Då räknas dagarna som sjukdagar och inte som semesterdagar. Arbetsgivaren kan kräva att du ska styrka att du har varit sjuk med ett läkarintyg.

Du kan avbryta din semester om du är:

  • sjuk
  • föräldraledig
  • ledig på grund av risk för smitta enligt smittskyddslagstiftningen
  • ledig för vård av närstående
  • ledig för militärtjänst
  • ledig för svenskundervisning

De uppskjutna semesterdagarna ska du få ut i en följd om ni inte kommit överens om annat. Du har däremot inte rätt att få dagarna i omedelbar anslutning till din pågående semester.