Medlemmen friades helt av Swedsecs disciplinnämnd

Medlemmen blev anmäld av sin dåvarande arbetsgivare till Swedsecs disciplinnämnd. Arbetsgivaren hävdade att det begåtts så allvarliga fel att man valde att anmäla. Med hjälp av Finansförbundet fick medlemmen behålla sin licens efter att ärendet helt lagts ned.

Blev chockad av anmälan till Swedsec

I december 2022 kom mejlet. “Du ska infinna dig på kontoret imorgon, vill du ta med dig en facklig representant får du det. Vi kommer inte att svara på några frågor innan dess.”

Mejlet kom som en blixt från klar himmel – det hade inte kommit någon förvarning. Efter snabbt agerande kom medlemmen i kontakt med sin fackliga representant som kunde följa med på mötet dagen efter. Ombudet hade heller ingen information om vad det gällde. Mötet pågick i över tre timmar och arbetsgivaren redogjorde för alla regelöverträdelser man menade att medlemmen gjort.

 - Jag var i chock. Utan mitt ombud hade jag varit helt ensam. Då hade det varit ord mot ord. Och jag hade inte fått någon möjlighet att förbereda mig.  

Medlemmen, som bara veckor tidigare börjat jobba igen efter flera månaders sjukskrivning till följd av utmattning, förstod knappt vad som hände och blev helt knäckt. Innan sjukskrivningen hade medlemmen vid flera tillfällen larmat om den höga arbetsbelastningen och en ohållbar arbetsmiljö som kunde leda till misstag.

Under mötet ställde arbetsgivaren mängder av frågor kring rutiner, hur olika kreditprövningar ska hanteras, hur regelverket ser ut på olika punkter och så vidare. Medlemmen kunde svara på alla frågor, men blev ändå ifrågasatt på flera punkter av företagets interna utredare. Arbetsgivaren valde att anmäla medlemmen till Swedsec.

Fick stöd av Finansförbundet

Efter mötet uppmanades medlemmen av sitt ombud att omgående kontakta Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet, som företräder medlemmar i Swedsec-ärenden.

I det här ärendet har han hjälpt till med att lämna in underlag och yttranden som replik på arbetsgivarens anmälan till Swedsec – och han har bevakat medlemmens intressen för att säkerställa en korrekt och rättssäker process vid disciplinnämndens bedömning. Medlemmen beskriver bemötandet som proffsigt, engagerat och att Henrik Cronier var väldig noggrann och tydlig i alla deras kontakter.

 - Hade det inte varit för den hjälp jag fick av Henrik så vet jag inte vad jag hade tagit mig till. Han tog tag i allt och skötte hela processen. Det är en så otrolig förmån att ha tillgång till det stödet som medlem.

När processen med Swedsec startat blev stresspåfrestningen så stor att medlemmen blev sjukskriven igen på heltid. Kort därpå valde medlemmen att genom en överenskommelse med företaget avsluta sin anställning, trots sin sjukskrivning.   

 - Jag upplevde att arbetsgivaren bara ville bli av med mig så fort som möjligt. Jag vet att det inte var rätt, men jag orkade inte mer vid det tillfället.   

Individen drabbas hårt

Det tog över fem månader för Swedsecs disciplinnämnd att komma till ett beslut i medlemmens ärende. Under den perioden var medlemmen sjukskriven, hade avslutat sin tidigare anställning och ville hitta ett nytt jobb. Men då medlemmens Swedsec-licens var under utredning var det i princip omöjligt att få ett nytt jobb i branschen, berättar medlemmen.

- Min licens var ju under utredning, eventuellt skulle den bli indragen. Det gick inte att söka jobb under tiden. Ingen arbetsgivare skulle vilja anställa mig. 

I slutet av maj kom till slut beskedet: Swedsec bedömde att de brister i handläggning som arbetsgivaren yrkat på, hade sin grund i den arbetsrelaterade sjukdomsbild medlemmen haft under lång tid. Ärendet lades ner och medlemmen fick behålla sin licens, utan varken erinran eller varning.

- När Henrik ringde mig och sa att Swedsec lagt ner ärendet var det som att en sten lyftes från mina axlar. Jag firade den kvällen. Jag var så lättad!

Fler anmälda till Swedsec

Sedan finanskrisen 2008 har mängden lagstiftning som reglerar finansiell verksamhet ökat enormt. För att efterleva regelverket har den administrativa arbetsbelastningen ökat markant för många som jobbar i branschen, medan krav på resultat, antal hanterade kunder eller säljmål knappast har minskat, enligt Finansförbundets stressrapporter.

- Ju mer reglering det finns, desto fler fel kan man göra. Om du också har en stor arbetsbelastning finns det såklart risk att göra missar på detaljnivå, säger Henrik Cronier. 

De senaste åren har antalet ärenden där finansanställda anmälts till Swedsec ökat påtagligt. Henrik Cronier konstaterar att det sedan 2010 har ökat till att stadigt ligga kring ungefär 50 ärenden per år. Finansförbundet företräder medlemmar i 20–25 procent av dessa ärenden och han hanterar normalt sett 10–15 ärenden per år.

- Det har varit en stor ökning av antal personer som har blivit licensierade under den här perioden, men även med det inräknat så är det ändå en procentuell ökning av antalet individer som blir anmälda av sina arbetsgivare.

Henrik Cronier säger att Finansförbundet alltid ställt sig positiv till den kontroll och tillsyn som Swedsec står för eftersom det leder till ökad kompetens och bättre kvalitet i yrkesrollen. Men förbundet vill samtidigt fortsätta motverka att de individer som blir anmälda döms på förhand. Henrik Cronier säger att om en person söker jobb kan en potentiell arbetsgivare begära ett utdrag från Swedsec, likt ett utdrag ur belastningsregistret.

Finansförbundet för en dialog med Swedsec i syfte att förbättra regelverket,  säger Henrik Cronier.

- I nuläget syns det på din licens att den är under utredning, även om beslutet senare blir friande. Det drabbar individen hårt och det arbetar Finansförbundet för att förändra.

Finansförbundet företräder dig som medlem

Har du råkat ut för en liknande situation och behöver hjälp? Ta kontakt med oss så hjälper vi till. 

Som medlem i Finansförbundet kan du bli företrädd i Swedsec-ärenden. Finansförbundet står för kostnaderna och företräder dig som medlem genom processen.

Kontakta representant på din arbetsplats 

Kontakta medlemsservice

Relaterad läsning 

Hälften av Finans­för­bun­dets medlemmar upplever att stress är ett arbets­mil­jöpro­blem på arbets­platsen. Tack vare ett aktivt arbets­mil­jö­ar­bete blir arbets­miljön samti­digt bättre.
Finansanställda upplever ofta stress och press i arbetet
Har du blivit anmäld för att ha brutit mot Swedsec, InsureSec eller bankens regelverk? Håller din arbetsgivare på att dra in din licens? Vårt juridiska ombud hjälper dig.
Så här stöttar Finansförbundet i Swedsecfrågor
En väl fungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra och kunna prestera. Det är din rättighet och en av våra viktigaste frågor.
Så här jobbar Finansförbundet med arbetsmiljöfrågor