omställningsstudiestöd-person skriver vid dator

Så funkar omställningsstudiestöd

Är du mitt i arbetslivet och vill byta spår eller bredda din kunskap? Från den 1 oktober 2022 är det möjligt att söka omställningsstudiestöd för att utveckla sin kompetens för arbetsmarknadens behov.

Vanliga frågor och svar om omställningsstudiestöd

 • Du måste ha arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst 8 år under de senaste 14 åren. Du måste också ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna.
 • Även föräldrapenning räknas som förvärvsarbete, men under högst 24 månader. För att ta del av stödet får du inte ha varit föräldraledig under de senaste 24 månaderna vid ansökan.
 • Det finns både en bidragsdel och en lånedel. Stödet innebär att du kan få upp till 21300 kronor per månad i ersättning. Utöver det går det att låna ytterligare upp till ungefär 12500 kronor i månaden.
 • Du som är mellan 27 och 62 år gammal kan söka omställningsstudiestödet.
 • Du kan få bidrag högst 10 veckor från och med det år du fyller 61 till och med året du fyller 62.
 • Lånedelen lämnas ut längst till och med det år du som studerande fyller 60 år.

Du kan få omställningsstudiestöd under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Men du kan också studera på deltid och då räcker stödet längre.

Det måste finnas ett behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden, annars kan du nekas omställningsstudiestöd. Du kan inte få stöd för utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att du ska klara dina ordinarie arbetsuppgifter.

Under tiden du studerar har du rätt att vara tjänstledig enligt studieledighetslagen. Tänk på att ansöka om ledighet i tid. 

Du gör din ansökan om omställningsstudiestödet hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Har du flera frågor om omställningsstudiestödet?

Kontakta medlemsservice

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar