Kompetensutveckling

Genom kontinuerlig kompetensutveckling under hela yrkeslivet får du större möjlighet till att både avancera och få högre lön. Du blir dessutom mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Med uppdaterad kompetens är det lättare att både byta arbetsuppgifter och arbetsgivare - det skapar trygghet i arbetslivet.

Vad är kompetensutveckling?

Din kompetens brukar definieras som din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken.

Kompetensutveckling sker i varje situation när du lär dig och utvecklas, oavsett om det sker genom studier på högskolan, på kurs, i praktik eller i det dagliga arbetet. Behoven avgör vilken form som är lämpligast. Målet med kompetensutveckling kan variera, det kan röra sig om:

 • Kompetensutveckling inom nuvarande arbetsuppgifter.
 • Kompetensutveckling till andra uppgifter inom företaget.
 • Kompetensutveckling för din egen trygghet och utveckling i arbetslivet i stort.

Rätt till kontinuerlig kompetensutveckling via kollektivavtalet

Du som omfattas av kollektivavtal har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling i arbetet. Finansförbundet och BAO har ett särskilt avtal om kompetensutveckling. Kompetensutveckling ska ske på ordinarie arbetstid om inget annat är överenskommet. Enligt kollektivavtal angående lön och allmänna villkor.

Arbetsgivarens ansvar

 • Är skyldiga att säkerställa att tid och pengar avsätts till personalens vidareutbildning. 
 • Ska säkerställa att parterna erkänner värdet av regelbundet omprövade utvecklingsplaner för alla anställda. 
 • Ska ge incitament och förutsättningar för kompetensutveckling och har huvudansvaret. 

Ditt ansvar som medarbetare

 • Du som medarebetare och arbetsgivaren har ett delat ansvar för kompetensutveckling. 
 • Att kompetensutveckla sig vid införandet av nya arbetsmetoder och ny teknik som kräver högre kvalifikationer. 

Det centrala avtalet ska kompletteras med lokala avtal om kompetensutveckling på varje företag som utgår ifrån det lokala perspektivet och de lokala behoven på varje företag.

Checklista kompetensutveckling

 • Gör en plan för din kompetensutveckling tillsammans med din chef.
 • Planera tillsammans med din chef så att kompetensutveckling sker på arbetstid.
 • Prioritera och avsätt tid till din kompetensutveckling. Den är viktigt för att vara fortsatt anställningsbar.
 • Kom gärna med egna förslag på relevant kurser och utbildningar för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
 • Analysera verksamhetens behov för att se vilka öppningar som finns för dig.
 • Läs platsannonser och bevaka branschen för att hålla dig uppdaterad kring vilka kompetenser som efterfrågas.

Relaterat innehåll

utvecklingssamtal finansförbundet.png
Du och din närmsta chef träffas årligen för att prata om din roll i verksamheten och vilken kompetensutveckling du behöver. Ta till vara på det samtalet för att visa att du vill och för att säkerställa att du får en bra kompetensutveckling. Det är även ett viktigt inför lönesamtalet.
Så här förbereder du ditt utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet är det viktigaste tillfället att prata mål, förväntningar och utveckling med din chef. Men ett gott råd är att se över dina personliga mål regelbundet under året. Här får du tips om att sätta mål.
Se över dina mål
omställningsstudiestöd-person skriver vid dator
Är du mitt i arbetslivet och vill byta spår eller bredda din kunskap? För att utveckla din kompetens för arbetsmarknadens behov har du möjlighet att söka omställningsstudiestöd.
Så funkar omställningsstudiestödet

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar