Julia, 36 år, säljare

Julia är banksäljare och tjänar totalt 91 220 kronor på att hennes arbetsplats har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet.

Hon arbetar på en arbetsplats som följer avtalet mellan Finansförbundet och Svensk Handel. 

Lön och arbetsförhållanden

 • Månadslön: 23 000 kronor.
 • Arbetstid: 38,5 timmar per vecka.
 • Jobbar fyra helgdagar i månaden.
 • Har jobbat över 75 timmar under året. 

Räkneexempel

Villkor

Antal kronor mer i plånboken

Arbetstidsförkortning 9 976
Ersättning för arbete på vissa tider 43 668
Övertidsersättning 18 375
Tjänstepension 18 254
Försäkringar 947

Totalt antal kronor per år

+ 91 220

Förklaringar villkoren

Arbetstidsförkortning

Julia jobbar heltid vilket innebär 38,5 timmar istället för lagens 40 timmar per vecka. Det blir en förkortning med cirka 72 timmar per år, vilket i Julias fall motsvarar ett värde av 9 976 kronor.

(Timlön 139 kronor x 72 timmar = 9 976 kronor)

Ersättning för arbete på vissa tider

Julia jobbar fyra helgdagar varje månad, två lördagar och två söndagar. För lördagar får Julia ett tillägg på sin vanliga timlön med 70 procent och 100 procent för söndagar.

(Timlön 139 kronor x 15,4 timmar/månad x 70 procent + timlön 139 kronor x 15,4 timmar per månad x 100 procent) x 12 månader = 43 668 kronor per år)

Övertidsersättning

Julia har jobbat 75 timmar enkel övertid under året. Vid enkel övertid beräknas timlönen som månadslön delat med 94. För Julias del innebär det att hon får 16 725 kronor i övertidsersättning under året.

(Extra timlön 245 kronor per timme x 75 timmar = 18 375 kronor)

Tjänstepension

Kollektivavtalet ger Julia rätt till tjänstepension. Arbetsgivaren betalar en premie till hennes framtida pension baserad på hennes årsinkomst.

Premien till tjänstepensionen (ITP1) är 4,5 procent av inkomsten och av dessa får Julia själv placera 2 procent. Därtill får Julia ytterligare 0,9 procent avsättning i flexpension.

(Julias årsinkomst är 23 000 x 12 + 43 668 + 18 375. Tjänstepension ITP1 4,5 procent + flexpension 0,9 procent ger en avsättning på 338 043 x 5,4 procent = 18 254 kronor per år)

Försäkringar

Arbetsgivaren tecknar de försäkringar som kollektivavtalet anger, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vad arbetsskada (TFA). Om Julia skadas i arbetet eller avlider kan det ekonomiska värdet av försäkringarna vara mycket stort. Totalt betalar arbetsgivaren in 952 kronor per år för Julias försäkringar. Men de skulle vara mycket dyrare om hon tecknade dem själv.

(Värde TGL=77 kronor per månad x 12 = 924 kronor per år. TFA 0,01 procent av 23 000 kronor per månad x 12 = 28 kronor per år. Totalt: 952 kronor per år.)

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar