David, 30 år, systemutvecklare

Han tjänar totalt 133 201 kronor på att hans arbetsplats har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet.

David arbetar på en arbetsplats som följer avtalet mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Företaget har växlat in semesterlönetillägget mot avsättning till förstärkt pension.

Lön och arbetsförhållanden

 • Månadslön: 45 000 kronor
 • Arbetstid: 38,5 timmar per vecka
 • Har beredskap en helg varje månad

Räkneexempel

Villkor

Antal kronor mer i plånboken

Arbetstidsförkortning 20 232
Ersättning för beredskap 68 150
Extra semester 4 320
Tjänstepension 39 530
Försäkringar 969

Totalt antal kronor per år

+ 133 201

Förkla­ringar vill­koren

Arbetstidsförkortning

David jobbar heltid vilket innebär 38,5 timmar istället för lagens 40 timmar per vecka. Det blir en förkortning med cirka 72 timmar per år, vilket i Davids fall motsvarar ett värde av 20 232 kronor.

(Timlön 281 kronor x 72 timmar = 20 232 kronor)

Ersättning för beredskap

David har kvalificerad beredskap en helg per månad med totalt 62 timmar. Han får en beredskapsersättning om 91,60 kronor per timme. Detta ger en ersättning under året om 68 150 kronor.

(62 timmar x 12 månader x 91,60 kronor = 68 150 kronor)

Extra semesterdagar

Enligt kollektivavtalet har David rätt till 2 extra semesterdagar utöver semesterlagen. Totalt är detta värt 4 320 kronor per år utöver det som David redan är garanterad enligt lag.

(45 000 kr x 12 månader / 250 arbetsdagar = 2 160 kronor x 2 semesterdagar = 4 320kr)

Tjänstepension

Kollektivavtalet ger David rätt till tjänstepension. För varje timme han arbetar betalar arbetsgivaren en premie till hans framtida pension. Pensionspremien beräknas på all lön som betalas ut.

Premien till BTP1 är på grund av den förstärkta pensionen 6,5 procent av lönen.

Totalt är detta värt 39 530 kr.

(Davids årsinkomst är 45 000 kronor x 12 + 68 150 kronor = 608 150 kronor. Tjänstepension BTP1 6,5 procent ger en avsättning på 608 150 kronor x 6,5 procent = 39 530 kronor per år.)

Försäkringar

Arbetsgivaren tecknar de försäkringar som kollektivavtalet anger, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vad arbetsskada (TFA). Om David skadas i arbetet eller avlider kan det ekonomiska värdet av försäkringarna vara mycket stort. Tjänstegrupplivförsäkringen i Finansförbundets kollektivavtal är den bästa på arbetsmarknaden. Totalt betalar arbetsgivaren in 1 048 kronor per år för Davids försäkringar. Det skulle vara mycket dyrare om han tecknade dem själv.

(Värde TGL=77 kronor per månad = 924 kronor per år. TFA 0,01 procent av 45 000 kronor per månad = 45 kronor per år. Totalt 969 kronor per år.)

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar