När du behöver vabba eller vobba

Att få ihop livspusslet med familjeliv och arbete kan vara utmanande i sig och inte blir det lättare när högsäsongen för virus gör entré med magsjuka och förkylningar. Finansförbundets arbetsmiljöexpert Karin Jungerhem berättar vad som är bra att tänka på när du behöver vabba eller vobba.

Under 2023 gjordes nästan fem miljoner ansökningar om vård av barn till Försäkringskassan, där flest ansökte under årets fyra första månader. Februari kallas inte utan anledning för vabruari, den månaden på året då vab, vård av barn, brukar öka som mest. Att få ihop ekvationen med sjuka barn och jobb kan kännas som en omöjlig uppgift, det är lätt att känna sig otillräckligt när jobbhögen stiger i takt med barnets feber. Men du ska inte behöva känna dig stressad över att vabba. Det är en rättighet du har som förälder, enligt föräldraledighetslagen, att kunna stanna hemma från jobbet när ditt barn är sjukt. 

- Ibland förekommer det att arbetsgivare ifrågasätter varför en medarbetare vabbar så mycket. Men du har rätt att ta ut 120 dagar med ersättning, per år och barn. Är barnet under 12 kan du vabba i upp till sju dagar innan du behöver lämna in läkarintyg till Försäkringskassan. Det är upp till chefen att se till att din arbetsbelastning är rimlig när du kommer tillbaka i tjänst, du ska inte behöva arbeta övertid för att komma ikapp, säger Karin.  

Vobba med rimlig arbetsbelastning  

Att vobba, det vill säga att man arbetar och ta hand om sjuka barn samtidigt anser Karin kan vara en bra lösning, men det ska inte ses som något tvång eller ses som en förväntan hos arbetsgivaren. Väljer du att vobba ska din arbetsgivare betala full lön. Din chef kan säga nej till att låta dig vobba och du har också rätt att säga nej till vobb för att fullt ut fokusera på att ta hand om ditt sjuka barn.  

- Det är viktigt att du pratar med din arbetsgivare om vilka arbetsuppgifter du kan utföra om du ska vobba, kundmöten där du behöver vara fullt fokuserad kan behöva bokas om. Försök hitta arbetsuppgifter i samråd med chefen som tillåter dig att gå ifrån och ta hand om ditt sjuka barn. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter situationen och inte vara för kognitivt ansträngande, då finns det risk för stress som gör att du själv blir sjuk på kuppen. Då kan det vara bättre att vabba istället. Men kan du och din chef komma överens om rimliga arbetsuppgifter så kan vobb ses som en möjlighet.  

Tänk på det här när du vabbar eller vobbar 

För att försöka bibehålla ett så hållbart arbetsliv som möjligt under småbarnsåren då vab och vobb är som mest påträngande lyfter Karin fram fem punkter.  

 • Dela på en vab-dag med din partner
  Föräldraförsäkringen är flexibel och ni kan avlösa varandra och vabba 75, 50, 25 eller 12,5 procent av dagen. Ni kan alltså dela på dagen eller ta varannan dag.
   
 • Låt någon annan vabba  
  En släkting eller kompis kan också vabba och få ersättning. Det förutsätter att personen jobbar och går miste om lön. Men du behöver anmäla det till Försäkringskassan i förväg, så att en koppling mellan barnet och den som ska vabba kan registreras, därefter får den anhöriga fylla i en blankett. 
   
 • Försäkringskassan håller koll på dina vab-dagar  
  Det finns ingen anledning för arbetsgivaren att kommentera hur mycket du vabbar. Ersättning för vab kan betalas ut i 120 dagar per år och per barn. Det är Försäkringskassan som håller ordning på hur många dagar du har tagit ut. Ibland går sjukdomarna runt i en familj, och efter att du har vabbat ett barn kan du behöva vara hemma med det andra barnet.  
   
 • Läkarintyg efter en vecka 
  För barn under 12 år kan du vabba i sju dagar, därefter behöver du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Arbetsgivaren har däremot ingen rätt att kräva det, men du är skyldig att meddela jobbet att du ska vabba och göra en anmälan till Försäkringskassan.  
   
 • Vobb en möjlighet, inte ett tvång  
  Att vobba kan ses som en möjlighet om du känner att det är rimligt att kombinera jobb och ta hand om sjuka barn hemma. Men det ska inte ses som något tvång. Du kan säga nej och arbetsgivaren kan också säga nej till vobb.    

Läs mer om vård av barn hos Försäkringskassan.

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar