Riskbruk, missbruk och beroende

Vad gäller om du eller en kollega har problem att hantera alkohol, droger eller andra berusningsmedel?

Signaler på missbruk kan till exempel vara koncentrationsproblem, kraftiga humörsvängningar eller upprepad korttidsfrånvaro. Men det kan även vara signaler på annat som behöver åtgärdas.  

En påverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. En  kollega med beroendeproblematik kan till exempel vara frånvarande ofta. Det gör  att du och andra på arbetsplatsen får en större arbetsbörda.

Om en kollega har problem, eller kan misstänkas ha problem, ska du som arbetskamrat vända dig till din närmaste chef. Det är chefens ansvar att agera. Du kan även vända dig till ditt arbetsmiljöombud/skyddsombud eller till medlemsservice.

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta oss centralt

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar