När orken tar slut

Har arbetsbelastningen på jobbet varit för hög under allt för lång tid? Få koll på vilket stöd du kan få av din arbetsgivare – och av facket. 

Enligt Stressrapporten upplever många av Finansförbundets medlemmar hög arbetsbelastning på jobbet. Åtta av tio av de som upplever stress menar att orsaken är just hög arbetsbelastning. Här kan du läsa mer om vad du själv kan göra när det börjar bli för mycket

Har den höga arbetsbelastningen pågått under lång tid kan det leda till ohälsa. Tidiga tecken är bland andra koncentrationssvårigheter, nedsatt minne, trötthet och magont. Man kan känna sig utmattad, lättirriterad, ljudkänslig och ha svårt att läsa, lyssna och orientera sig.  

Arbetsgivarens ansvar  

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare jobba förebyggande för att arbetstagarna inte ska bli sjuka eller skadas på grund av arbetet. Arbetsgivaren har även ett ansvar att underlätta för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så snart som möjligt återgå till sitt arbete. 

– Känner du att du är väg in i en sjukskrivning bör man i god tid vara tydlig mot sin chef, komma överens om avlastning och omfördelning av arbetsuppgifter, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Finansförbundet. 

– Tänk på det små sakerna. Stäng av din telefon under vissa tider och prioritera tydligt vad du vill få gjort. Att ta ut hela sin lunchrast och äta i lugn och ro kan bidra till minskad stress.  

Har du mycket övertid sparad bör möjligheten att lägga in kompensationsledighet ses över. Företagshälsovården jobbar både stödjande i det förebyggande arbetet och med rehabilitering och arbetsanpassning efter sjukskrivning. Så ta hjälp av företagshälsovården för att planera förebyggande åtgärder.  

Ta hjälp av arbetsmiljöombudet  

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning står det tydligt vad arbetsgivaren kan göra för att undvika sjukfrånvaro – och för att anpassa arbetet efter sjukfrånvaro.  

– Det kan handla om att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider eller att se över kontorsmiljön. Under återgången kan det vara skönt att sitta i en lugn miljö – eller arbeta hemifrån under en period. Det finns flera olika åtgärder att vidta, säger Karin.    

Om arbetsgivaren är ovillig att göra det som krävs kan man ta hjälp av arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen.  

– Du har rätt att ta med dig arbetsmiljöombudet till rehabmötet, där ni ska diskutera arbetsanpassning. Arbetsmiljöombudet kan vara ett bra stöd under den här perioden, inte minst för att komma ihåg vad ni kom överens om under mötet, säger Karin.  

Relaterade länkar

Hög arbetsbelastning på jobbet? Så här säger reglerna - och det här kan du själv påverka. Åtta av tio av de medlemmar som deltog i stressrapporten och upplever stress på arbetsplatsen anger att orsaken är hög arbetsbelastning. 
Åtgärder då arbetsbelastningen blir för hög
Den ökade ekonomiska oron i samhället riskerar att sätta ytterligare press på de finansanställdas redan späckade vardag. Stress och press på arbetet är en av Finansförbundets fokusområden.
Branschfråga i fokus: stress och press

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar