Internationella Arbetsmiljödagen 28 april

Finansförbundet uppmärksammar det internationella arbetet mot hot och våld i arbetslivet.

Så deltar vi på olika sätt i det internationella arbetet för att motverka hot och våld i arbetslivet.

Internationella arbetsorganisationen, ILO:s konvention 190 

Konvention 190 syftar till att förhindra våld och trakasserier i arbetslivet. Den antogs 2019 och är den första i sitt slag. Konventionen fastställer att alla har rätt till en arbetsmiljö som är fri från våld och trakasserier.

Så deltar vi i Europa

Finansförbundet deltar i ett europeiskt projekt mot hot och våld genom UNI Europa, vår europeiska paraplyorganisation. Projektet syftar till att eliminera hot och våld på arbetet och att få fler länder att ratificera ILO:s konvention 190. Fackförbund och förtroendevalda får verktyg att jobba vidare med frågan nationellt och lokalt. Finansförbundet  presenterar och delar sina slutsatser från en utredning om hot och våld mot finansanställda i Sverige.

Vi stödjer projekt i Argentina och Brasilien

Finansförbundet stödjer också projekt för att motverka hot och våld inom finanssektorn i Sydamerika. 

I Argentina pågår en insats för att implementera rättigheterna i ILO:s konvention 190 i finanssektorn. I Brasilien drivs ett projekt för att få Brasiliens regering att ratificera ILO:s konvention 190. Argentina har antagit konventionen men Brasilien har däremot inte antagit den. 

Fackförbunden i Argentina och Brasilien som deltar i projektet har omfattande kunskap om och erfarenhet av kollektiva förhandlingar.

Hot och våld mot finansanställda, rapport 2021

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar