Hur mår du på jobbet?

Hur mår du i samspelet med dina kollegor? Hur fungerar organisationen och ledarskapet?

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Stress på jobbet, kränkande särbehandling och andra psykosociala frågor kan leda till ohälsa och behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vad är organisatorisk arbetsmiljö?

Omfattar villkor och förutsättningar för arbetet. Såsom ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, och handlingsutrymme. Det innefattar även fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön

Handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Vad kan du göra?

 • Skriv upp när du jobbar; när du kommer och går, hur lång lunch du tar, ifall du kopplar upp dig hemma och till exempel kollar mejlen.
 • Stäm av mot din normalarbetstid: allt där utöver måste vara undantag, något exceptionellt som hänt.
 • Säg till din chef om du har mer arbetsuppgifter än du hinner med. Sedan är det upp till chefen att prioritera.
 • Om diskussionen med chefen inte går bra eller om du inte vill ta diskussionen själv – prata med dina förtroendevalda på din arbetsplats.
 • Om ingen förbättring sker: ta kontakt med medlemsservice.

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar