Ditt anställningsavtal

Vad är ett anställningsavtal och vad behöver du tänka på innan du skriver under?

Som anställd ska du alltid ha ett anställningsavtal. Avtalet reglerar bland annat vad du ska göra på jobbet, vilken lön du får, dina arbetsvillkor och dina arbetstider.

Vi rekommenderar skriftliga avtal

Anställningsavtalet kan vara både skriftligt och muntligt. Vi rekommenderar dig att alltid ingå ett skriftligt avtal. Även muntliga avtal gäller, men om det skulle visa sig att arbetsgivaren inte håller sitt ord, kan vara svårt att bevisa vad som har sagts. Med ett skriftligt avtal blir det tydligt vad ni har kommit överens om. 

Du behöver inte skriva under på en gång. Ta gärna hem avtalet. Läs igenom det ordentligt och låt gärna någon mer läsa igenom det. Om det är något du inte förstår eller som är oklart ska du fråga din chef om detta. Du kan alltid vända dig till oss om du vill att vi tittar på avtalet innan du skriver under. 

Om du hittar en hänvisning till ett kollektivavtal kan du vara ganska lugn. Då har du har en bra grund att utgå ifrån när det gäller arbetsvillkor. Om det inte finns någon hänvisning till kollektivavtal måste anställningsavtalet vara betydligt fylligare, eftersom det då även bör reglera det som annars återfinns i kollektivavtalet. 

Några punkter du bör titta efter om det saknas hänvisning till kollektivavtal: 

 • Arbetstid – står det när i veckan du ska jobba? 
 • Övertid – vad får du för ersättning? 
 • Semesterdagar – hur många per år? 
 • Löneförhandling – har du rätt till ett årligt lönesamtal? 
 • Tjänstepension – betalar arbetsgivaren in tjänstepension? Om inte bör du få lite högre lön så att du kan pensionsspara själv istället. 

Allt som är speciellt just för din anställning, bör skrivas in i anställningsavtalet. Om det inte står där kan arbetsgivaren plötsligt ändra sig utan att du har något att säga till om. 

I förhandlingen med din chef kan du ställa olika krav beroende på vilket förhandlingsläge du har. Vill arbetsgivaren ha just ha dig och ingen annan? Eller är det är tvärt om så att du väldigt gärna vill ha det här jobbet, samtidigt som arbetsgivaren har många andra att välja på? Oavsett hur det ser ut ska du alltid ha en bra grund innan du skriver på ditt anställningsavtal. Vi kan hjälpa dig resonera kring vad som är en bra grundnivå för just ditt jobb. 

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar