Röda dagar och helgdagar

Är du medlem i Finansförbundet och anställd på ett företag anslutet till BAO med Finansförbundets kollektivavtal? Det här gäller för dig vid röda dagar och helgdagar.

Det gäller för röda dagar och helgdagar enligt Finansförbundets kollektivavtal

 • När trettondagsaftonen infaller måndag-fredag minskas den ordinarie arbetstiden med 2,75 timmar.
 • Trettondagen är bankfri dag och veckoarbetstiden minskas med 7,7 timmar. 
 • Ersättningsnivån för den som jobbar trettondagen är 100 procent på timlönen*. 
 • Under påskhelgen minskar den ordinarie arbetstiden med 18,15 timmar: -2,75 torsdag - 7,7 fredag - 7,7 måndag. 
 • För arbete från klockan 18.00 på skärtorsdagen till klockan 00:00 första vardagen efter annandag påsk är ersättningen 200 procent på timlönen*. 
 • Om du arbetar utanför schemalagd arbetstid räknas det som kvalificerad övertid. Om du arbetar deltid räknas det som mertid efter klockan 15:00 på skärtorsdagen.
 • Valborgsmässoafton är inte en bankfri dag. 
 • När valborgsmässoafton infaller måndag-fredag minskas den ordinarie arbetstiden med 2,75 timmar.
 • 1 maj är en bankfri dag och veckoarbetstiden minskas med 7,7 timmar. Ersättningsnivån för den som jobbar 1 maj är 100 procent på timlönen*.
 • I Kristi himmelsfärdsveckan minskar den ordinarie arbetstiden med 10,45 timmar: -2,75 onsdag - 7,7 torsdag.  
 • Ersättningen för arbete på Kristi himmelfärdsdag är bankfri dag och ersätts med 100 tillägg på timlönen*. 
 • Om du arbetar utanför schemalagd arbetstid räknas det som kvalificerad övertid. Om du arbetar deltid räknas det som mertid efter klockan 15:00 på Kristi himmelfärdsdag.
 • Nationaldagen är bankfri dag och veckoarbetstiden minskar med 7,7 timmar. 
 • Arbete på nationaldagen ger på 100 procent på timlönen*. 

Från och med 2021 gäller villkoren även för dig som är prov- eller visstidsanställd.

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag

För att få rätt till en dags tjänstledighet krävs att du är anställd den 6 juni och att den anställningen pågår under minst tre månader, räknat från den 6 juni. 

 • Midsommarafton är bankfri dag och veckoarbetstiden minskar med 7,7 timmar. 
 • Arbete på midsommarafton och midsommardagen ger 200 procent av timlönen*.
 • Alla helgons dag är en röd dag som infaller på lördag.
 • Dag före Alla helgons dag minskar med 2,75 timmar.
 • Under julen minskar den ordinarie arbetstiden med 23,10 timmar: -7,7 julafton, -7,7 juldagen - 7,7 annandag jul.  
 • För arbete från klockan 07:00 den 24 december till klockan 00:00 första vardagen efter annandag jul är ersättningen 200 procent på timlönen*. 
 • Nyårsafton och nyårsdagen är en bankfria dagar och veckoarbetstiden minskar med 7,7 timmar.
 • För den som arbetar på nyårsafton är det 100 procent fram till klockan 18.00, därefter samt hela nyårsdagen gäller 200 procent.  

*För att beräkna timlön delar du din månadslön med 160 timmar. Till exempel 32 000 kronor/160 timmar = 200 kronor/timmen.

För dig utan kollektivavtal 

Arbetar du i ett företag utan kollektivavtal regleras ledighet och ersättning i ditt anställningsavtal. Kontakta HR eller din chef om du är osäker på vad som gäller för dig.

Bli medlem i Finans­för­bundet och få bättre villkor

Jobbar du på ett företag med Finansförbundets kollektivavtal men är själv inte medlem i Finansförbundet? Bli medlem idag och få ännu bättre villkor på jobbet. 

Bli medlem

Relaterade länkar

Som anställd har du rätt till minst 25 dagars semester per år, omfattas du av Finansförbundets kollektivavtal har du 27 dagars semester.
Det här gäller för semester
Vilka regler och villkor gäller för arbetstid? Ta del av Finansförbundets guide och få koll på vad som gäller för dig och din arbetstid.
Regler och villkor för arbetstid
Se lista över alla företag med Finansförbundets kollektivavtal.
Schysta finans­fö­retag

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar