Regler och villkor för arbetstid

Vilka regler och villkor gäller för arbetstid? Ta del av Finansförbundets guide och få koll på vad som gäller för dig och din arbetstid.

Arbetstiden regleras med hjälp av olika överenskommelser och/eller enligt lag. Vad som gäller för dig och din arbetstid beror på:

 • Ditt individuella anställningsavtal 
 • Om du jobbar på ett företag ansluten till en arbetsgivareorganisation med kollektivavtal eller inte 
 • Vilket kollektivavtal du omfattas av, Finansförbundets kollektivtal eller något annat
 • Arbetstidslagen, ATL

I ditt individuella anställningsavtal ska veckoarbetstiden, alternativt vilket kollektivavtal som gäller, anges. Finns inget angivet gäller Arbetstidslagen, 40 timmar per vecka. 

Företag Arbetstid i timmar per vecka Hur förläggs arbetstiden?

Anslutna till BAO med Finansförbundets kollektivavtal

38,5* 

Samtal mellan dig och din chef med hänsyn till såväl verksamhet som ditt behov.

     

Företag utan kollektivavtal

40*

 
* i genomsnitt fyra månader

Du har rätt att gå ned till 75 procent om du har barn som inte fyllt åtta år eller som inte avslutat sitt första skolår. Någon annan laglig rätt till deltid finns inte, men du kan ställa frågan och göra överenskommelser med din arbetsgivare. 

Arbetar du på ett företag anslutet till BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) med Finansförbundets kollektivavtal hanteras deltidsanställdas arbetstid vid ”kortveckor” i lokala avtal. Kontakta din lokala Finansförbundet klubb på arbetsplatsen för mer information.

Du ska få de pauser som du behöver utifrån verksamheten. Korta pauser ingår i arbetstiden, till exempel för- och eftermiddagsfika. Pauser, raster dygns- och veckovila är skyddsregler som ska ge dig den återhämtning du behöver. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan viloperioderna ha en annan utformning. 

Max fem timmar utan rast

Du ska få rast efter max fem timmars arbete. Rasten brukar vara 30 till 60 minuter. Rast ingår inte i arbetstiden vilket innebär att du kan lämna arbetsplatsen och stänga av din telefon.  

Dygnsvila

Dygnsvila innebär att du ska få minst 11 timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod. 

Veckovila 

Veckovila innebär att ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar. 

Kompensation 

Vid avbruten dygns- eller veckovila ska du få lämplig kompensation. 

Ja, arbetsgivaren har rätt att beordra dig att arbeta övertid, eller mertid om du arbetar deltid. Mängden beror på om du har kollektivavtal eller inte. Övertidsarbete ska vara beordrat från arbetsgivaren, alternativt godkänt i för- eller efterhand. Kan vara aktuellt vid särskilda, oförutsedda händelser, exempelvis: datakrasch, akuta sjukdomsfall, exceptionella händelser på finansmarknaden. Dina ordinarie arbetsuppgifter ska rymmas inom normalarbetstiden. 

Arbetsgivare anslutna till BAO med Finansförbundets kollektivavtal

 • Högst 100 timmar allmän övertid/mertid per år, men max 50 timmar på en månad eller 48 timmar på fyra veckor. 
 • För ytterligare övertid krävs en överenskommelse med det lokala facket om max 200 timmar till 
 • Finansförbundet kan begära en bemanningsöversyn om det förekommer mycket övertid.  

Ersättningen för övertid beror på när den sker, om övertiden anses som enkel eller kvalificerad. 

Arbetsgivare utan kollektivavtal

 • Högst 200 timmar allmän övertid/ mertid per år, men max 50 timmar på en månad eller 48 timmar på fyra veckor.
 • Ytterligare 150 timmar extra om det finns särskilda skäl som arbetsgivaren inte kunnat lösa på annat sätt.  

Arbetsgivaren ska föra anteckningar om mängden övertid/mertid för varje anställd. Det är viktigt att du registrerar din övertid i tidrapport eller egna anteckningar. 

Kan du förhandla bort din övertidsersättning? 

Enligt Finansförbundets kollektivavtal kan du komma överens med arbetsgivaren om tre extra semesterdagar istället för övertidsersättning. Arbetar du mer än 16 timmar övertid per år är det inte lönsamt för dig. Kontakta förtroendevalda eller medlemsservice för råd innan du tecknar en sådan överenskommelse. Det förekommer att övertidsersättningen är bortskriven redan i anställningsavtalet. Även om du inte får övertidsersättningen gäller de övriga reglerna för övertid. 

Arbetstidslagen är en skyddslag för din hälsa och arbetsmiljö. Lagen slår fast att arbetstidens förläggning är en arbetsmiljöfaktor. Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderar även arbetstidens förläggning.

Finansförbundets kollektivavtal

Bli medlem i Finans­för­bundet och få bättre villkor

Jobbar du på ett företag med Finansförbundets kollektivavtal men är själv inte medlem i Finansförbundet? Bli medlem idag och få ännu bättre villkor på jobbet. 

Bli medlem

Allt om Finansförbundets kollektivavtal

Hur påverkas arbetstiden av röda dagar och helg­dagar? Se vad som gäller enligt Finansförbundets kollektivavtal.
Röda dagar och helg­dagar
Finansförbundets kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO ger trygga löner och anställningsvillkor för dig i bank- och finansbranschen.
Finans­för­bundets kollek­tivavtal
Vad är det för skill­nader mellan Finans­för­bun­dets och Sacos kollek­tivavtal? Se jämfö­relse av lön, arbetstid, tjäns­te­pen­sion och mer.
Till jämförelsen
Se lista över alla företag med Finansförbundets kollektivavtal.
Schysta finans­fö­retag

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar