Provanställning - hur funkar det?

Provanställning är en form av visstidsanställning, vilket innebär att din arbetsgivare ska få tid att pröva om du passar för yrket. Anställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du eller din arbetsgivare avslutar den.  

För dig som inte har kollektivavtal 

En tillsvidareanställning kan föregås av en provanställning som varar högst 6 månader enligt LAS. Din arbetsgivare behöver inte uppge anledningen till varför provanställningen avslutats. Skulle provanställningen inte övergå i en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren berätta detta för dig minst två veckor innan avtalet löper ut. 

Provanställning i kollektivavtalet

För dig som går på BAO-avtalet 

Provanställningens längd ska fastställas vid anställningstillfället och får i regel pågå högst i ett år. Längden för provanställningen kan påverkas om du varit visstidsanställd direkt innan. Din arbetsgivare behöver inte uppge anledningen till varför provanställningen avslutats. Om anställningen inte övergår i en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren berätta detta för dig minst en månad innan den löper ut. 

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

 

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar