Finansförbundets rapporter

Finansförbundet undersöker återkommande hur medlemmarnas yrkesliv ser ut. Rapporterna handlar till exempel om kompetensutveckling, stress och förekomsten av sexuella trakasserier i finansbranschen. 

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar