Världskongressen 2023 och UNI Global

Hur hänger det globala facket UNI Global och Finansförbundets samarbete ihop? Vad innebär Världskongressen och varför är Finansförbundet på plats? Här får du svar.

UNI Global Union är en internationell organisation där fackföreningar från mer än 150 länder är medlemmar. Den har till syfte att hjälpa arbetstagare att utveckla fackligt arbete genom organisering och kollektivavtalsförhandlingar. Organisationen uppmärksammar också bolag och regeringar på deras ansvar för att medarbetares rättigheter tillvaratas och deras arbetsförhållanden är sunda.

Världskongressen

Den 27-30 augusti 2023 håller UNI världskongress, denna gång i Philadelphia, USA och samlar medlemsländerna för att sätta kursen för det kommande globala fackliga arbetet. Genom NFU, Nordic Financial Union, och UNI har Finansförbundet framgångsrikt arbetat med att stärka det fackliga arbetet för finansbranschens medarbetare globalt. Genom att nätverka globalt för stärkandet av medarbetares arbetsförhållanden stärks även den fackliga rörelsen, såväl i Sverige som utanför landets gränser.

Finansförbundet har för närvarande engagemang i fackliga projekt för att stärka finanssektorn i Latinamerika.

UNI globals hemsida

Ulrika om facklig solidaritet