EU-frågor som Finansförbundet driver genom NFU

Nordic Financial Unions (NFU) är språkrör för finansanställda i Norden och arbetar för att påverka politiken på EU-nivå. Här kan du läsa vilka frågor Finansförbundet driver i EU genom NFU.

Svenska Finansförbundet är en aktiv medlem av NFU och bidrar löpande i arbetet med allt ifrån policyutveckling till att påverka framtagandet av nya EU-direktiv som sedan implementeras på nationell nivå.

NFUs policyplattform

NFU verkar för att bevara den nordiska modellen och främja en hållbar utveckling av finanssektorn. I detta arbete prioriteras följande frågor:

Rätten till kollektivavtal och arbetstagarinflytande

All reglering som träffar finanssektorn ska respektera den nordiska arbetsmarknadsmodellen och rätten att teckna kollektivavtal om löner och arbetsvillkor. Arbetstagare och deras representanter ska alltid konsulteras vid större organisationsförändringar och utformning av ny reglering som träffar finanssektorn.

Finansiell stabilitet och rättvis konkurrens

Finansmarknadsreglering och tillsyn ska främja finansiell stabilitet och likvärdiga konkurrensvillkor på den inre marknaden. Ny reglering ska införas på ett sätt som garanterar arbetstagarna tid, kunskaper och andra förutsättningar att uppfylla den.

Hållbar finans

Finanssektorn ska bidra till kunders, arbetstagares och samhällets bästa. Finansiella aktörer behöver ges rätt ramverk, incitament och förutsättningar för att bidra till hållbarhetsmålen. Alla hållbarhetsaspekter, såväl miljömässiga som sociala och styrningsmässiga, ska beaktas.

Digitalisering och dataetik

När AI och andra högteknologiska arbetssätt införs på arbetsplatserna ska detta göras i dialog med arbetstagarna. Principen om ”en människa i kontroll” ska beaktas. Transparens och dataskydd ska garanteras vid hantering av kunders och anställdas data.

Kompetensutveckling

Finansanställda ska garanteras löpande kompetensutveckling för att utvecklas i takt med branschens ökande regelbörda, globalisering och teknikutveckling. Kompetensutveckling bidrar därmed till såväl starkare konsumentskydd som finansiell stabilitet och hållbar utveckling.