Paraguay Finansförbundet

Läget i ett av biståndsländerna, Paraguay

Finansförbundet har arbetat länge med fackliga rättigheter i Latinamerika, men det finns mer arbete att göra. Ett av de länder där projektet är verksamt är Paraguay, där bankerna går ihop och delar strategier med varandra, bestämmer vilka och hur många som ska sägas upp, hur de sägs upp. 

I Paraguay arbetar staten tillsammans med bankerna och bedriver antifacklig politik. Det finns kollektivavtal i Paraguay, men de ser olika ut i olika banker. I avtalen finns bland annat regler om lön, semester och arbetstid. Men även om det i kollektivavtalet står att man ska jobba 8 timmar kräver arbetsgivaren att de anställda ska jobba mer. De anställda förväntas arbeta fram till 19.00 trots att arbetsdagen ska sluta 15.30 enligt kollektivavtal.

Lagar och regler utnyttjas till arbetsgivarens fördel 

De lagar och regler som finns utnyttjas till arbetsgivarnas fördel. Till exempel är det vanligt att tjänstemän blir uppsagda efter åtta år och sedan återanställs. Detta för att undvika den lag som säger att arbetstagaren har rätt till tjänstepension efter tio år i tjänst. Vid återanställning är det vanligt att villkoren blir sämre än de var innan. Eftersom den anställde är beroende av en inkomst och sällan har råd att ta hjälp för att motverka detta maktmissbruk, leder det till att finansanställda inte har råd att gå i pension, utan att de får fortsätta jobba eller leva i fattigdom.  

En av Finansförbundets kontaktpersoner som är fackligt aktiv i Paraguay berättar att det finns anställda som har valt att inte skaffa barn eftersom båda föräldrarna behöver arbeta för att få ihop pengar till hushållskassan och då saknar tid och rätt förutsättningar för att skapa ett värdigt liv för sina barn. I Paraguay får du endast vara föräldraledig i 45 dagar innan barnets födseln och 45 dagar efter. ”Jag skulle inte klara att lämna ifrån mig barnet” vittnar en person som Finansförbundet pratar med.  

Hon berättar också om när chefen kallade in henne på kontoret för att hon hade glömt måla läpparna eller hade lågklackade skor. ”Det finns höga krav på hur du ska se ut om du arbetar på banken - de bestämmer över klädsel, smink och hår.” 

Fackliga företrädare försöker få sina kollegor att förstå att de behöver gå med i facket, för att kunna protestera och påverka tillsammans, där är projektstödet från svenska och internationella organisationer  oerhört betydelsefullt.  

”Det som man i Sverige tar för givet, kan fackliga i Paraguay bara drömma om”, berättar Marie Brundin som sitter i Finansförbundets styrelse och biståndsutskott.