Stress och press på jobbet

Finansbranschen är i ständig rörelse vad gäller innovation, teknik och tillhör också en bransch med hårda regleringar, både svenska och från EU-nivå. Det här sätter press på branschens medarbetare.

Arbetsmiljön i finansbranschen kan ofta vara tuff. Finansförbundets medlemmar listar hög arbetsbelastning, långsamma processer, kompetensutvecklingsbehov och digital arbetsmiljö som viktiga delar i deras yrkesvardag, men som också kan leda till stress.

Den ökade ekonomiska oron i samhället riskerar att sätta ytterligare press på de finansanställdas redan späckade vardag. Hälften av finansförbundets medlemmar upplever att stress är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Men arbetsmiljön blir ändå allt bättre på arbetsplatserna, tack vare ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Stressrapporten

Vi sätter medlemmarnas arbetsmiljö i fokus! Hur mår du och dina kollegor? – snart kan du ta del av den senaste Stressrapporten.

Läs mer om rapporten här

Debatt: finansanställda pressas av oroliga kunder

I oktober 2022 skrev Ulrika Boëthius om hur oron i samhället ökar det pressade läget i finansbranschen. 

Läs debattartikeln här (arbetsvärlden.se)