Lika rättigheter och möjligheter 

Inom finansbranschen ska lika rättigheter och möjligheter finnas. Trots att det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män i branschen, återspeglas det inte i lönekuvertet. Det måste förändras.

Finansbranschen tillhör en av de branscher som har störst lönespridning i Sverige. Trots att branschen som sådan har ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor så återfinns de i olika yrken, det återspeglas i löner och karriärsutveckling. Kvinnor finns generellt i yrken med lägre lönenivåer. Finansförbundet har haft fokus på jämställdhetsfrågan i över tio år och fortsätter att arbeta envetet för att komma till bukt med de osakliga löneskillnaderna. 

Så jobbar vi med jämställdhet

Finansförbundet arbetar förebyggande och målmedvetet med diskrimineringsfrågor. Vi har egna experter på området. Vad kan du göra om du blir utsatt? Vi guidar dig kring lagar, begrepp och arbetsgivarens skyldigheter.

Läs mer