Kongress 2019

Finansförbundets kongress hålls den 12 – 14 november 2019 och äger rum på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta.  

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Där diskuteras i vilken riktning Finansförbundet ska gå och vad förbundet ska åstadkomma de närmaste åren. Kongressen fattar beslut kring alla motioner som skickats in från medlemmar och förtroendevalda. På dagordningen står också val av styrelse och beslut kring Finansförbundets ekonomi.  

Det är ca 130 - 150 personer totalt som deltar på kongressen varav ett 80-tal ombud/ förtroendevalda och övriga är förbundsstyrelse, kanslianställda och gäster från förbundets samarbetsorganisationer.  

Tema för kongress 2019 är Schyst finans – för ett hållbart arbetsliv. Syftet är att lyfta den diskussion om hållbarhet som förs i samhället idag. För Finansförbundet handlar det om de anställdas arbetsvillkor, att de har en god arbetsmiljö, erhåller kompetensutveckling och att deras arbetsgivare har och följer gällande kollektivavtal. 

Praktisk information och ramprogram skickas till alla deltagare efter sommaren. Uppdateringar om kongressen sker löpande och frågor om kongressen kan skickas till kongress@finansforbundet.se.