Kongress 2019

Nästa ordinarie kongress planeras till november 2019.

Mer information kommer under 2018.