Sent 1800-tal: Arbetare organiserar sig

Under 1800-talets senare hälft börjar arbetare organisera sig och strejka. 1869 skrivs det första kollektivavtalet och 1880 bildas Sveriges första fackförening. Finansförbundet bildas sju år senare och räknas idag som ett av Sveriges äldsta.

På 1850-talet finns åtta privata banker i Sverige. Den första Sparbanken bildas redan 1820 i Göteborg. Stockholms Enskilda Bank grundas 1856 och är Sveriges första i privat regi. 

Svenska Bankmannaföreningen startar 1887 som en kamratklubb för män där bankanställdas intressen tillvaratas. Syftet är dock en föreningsklubb med sång och fester, även om pensionsfrågan är något som föreningen engagerar sig i.