Ulrika Boëthius på scen under kongressen.

Det hände på förbundets kongress

Det är tre år sedan sist. Nu är var äntligen dags att återigen ses för att tillsammans staka ut vägen framåt. Finansförbundets kongress möttes digitalt den 10 och 17 november, och fysiskt den 23 och 24 november.

Detta är kongressen

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Under kongressen pratar deltagarna om förbundets strategiska inriktning, vilka frågor som ska prioriteras, och vad som ska uppnås under de närmsta åren. På mötet fattas beslut om motioner från medlemmarna. Kongressen väljer också styrelse och fattar beslut om ekonomin.

24 november

Sista dagen av Kongress 2022 inleddes med blicken riktad framåt. Förbundsordförande Ulrika Boëthius presenterade förslag på verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod med ledorden Hållbar förändring i finansbranschen.

Fem prioriterade områden för nästa period valdes:

 • Avtal
 • Jämställdhet och mångfald
 • Arbetsmiljö
 • Finansbransch i förändring
 • En stark organisation i förändring

”Finanssektorn som motor i klimatomställningen”

Förmiddagen fortsatte med en inspirationsföreläsning av Sasja Beslik, som är internationell finansiell expert inom hållbart företagande.

– När du köper en elbil vet du vad du får, men köper du en fond är det inte lika lätt att veta vad den innehåller, sade Sasja Beslik för att illustrera hur komplex frågan om hållbar finans är. Han uttryckte en oro att det skiljer sig mycket hur man hanterar hållbarhetsfrågan i världen, och tog bland annat upp USA, där man gillar nya produkter, som ett exempel.

Därefter var det panelsamtal med Johanna Lundberg Gestlöf, hållbarhetschef SPP och Patricia Håkansson, hållbarhetschef Sparbanken Skåne. De berörde bland annat hur komplext arbetet med hållbar finans är, speciellt för rådgivare.

Framtidens engagemang

Kongressen avslutades med samtal och föreläsningar om hur engagemang ser ut nu och i framtiden.

– Den framtida medlemmen är någon som ständigt måste lära om och lära nytt. Man är digital och jobbar på distans. Dagens unga är engagerade men finns på andra plattformar, sa Ann-Therése Enarsson, vd för TCO:s tankesmedja Futurion.

Ulrika Boëthius avslutade kongressen med att rikta ett stort tack till alla som gjort kongressen möjlig, och för förtroendet att bli omvald.

– Låt oss stärka vår värvande kultur. Ett medlemskap är alltid dagsaktuellt – det finns alltid något att förändra och förbättra, avslutade hon.

Valberedningen

Till valberedningen valdes Jessica Tinglum, Lars Lindgren, Susanne Anderberg, Stefan Andersson, Lena Skullman, Annika Dahlberg, Eva Ratzmann, Morgan Särnblad och Anna Hjelmberg. Morgan Särnblad valdes till ordförande för valberedningen.

Jonna Hjelte, Valdemarkviks Sparbank

Vilken fråga tror du blir viktigast i ditt arbete under kommande kongressperiod?

– En fråga som är viktig för mig är arbetsmiljö. Vi växer så det knakar och för mig är frågan om att alla har det bra på jobbet viktigt.

Magnus Sjöberg, Sparbanken i Enköping

Vilken fråga tror du blir viktigast i ditt arbete under kommande kongressperiod?

– Jag tycker frågan om hållbarhet är mycket viktigt. Då menar jag social hållbarhet som exempelvis delaktighet och stress. Vi har ett bra samarbete med ansvarig i frågor om hållbar miljö och jag kommer även ta upp att vi behöver jobba med social hållbarhet.

Tova Nilsson, Danske Bank

Vilken fråga tror du blir viktigast i ditt arbete under kommande kongressperiod?

– Jag tror att den kommer att bestå av två delar. Den ena kommer att vara lönefrågan, den andra att vara ett stöd i de förändringar som både branschen och företaget står inför.

Alexander Öström, Nordea

Vilken fråga tror du blir viktigast i ditt arbete under kommande kongressperiod?

– Jag brinner för mångfald, inkludering och jämställdhet. Det är frågor som det blir allt högre krav på företag att leva upp till, och kraven blir högre på förtroendevalda också. Vi ska ha en hög kompetens när det gäller de här frågorna, och det inkluderar hållbarhetsaspekterna.

23 november

Redan när dörrarna på Aronsborg i Bålsta, där majoriteten av kongressledamöterna samlades för den första av två dagar på plats, öppnades var det en uppslupen stämning. På scenen hälsade moderatorn Petteri Flanagan Karttunen välkomna till vår fortsatta resa genom historien till framtiden.

Förbundsordförande Ulrika Boëthius välkomnade alla deltagare till kongressen och reflekterade över läget i världen.

– Jag har alltid tänkt att jag är lyckligt lottad. Jag lever i den del av världen där svält är något vi slipper och där jag kan säga vad jag vill. Det ger mig drivkraft att vilja värna om demokratin, sa Ulrika.

Nästa punkt på dagordningen var lanseringen av boken Att gå sin egen väg av författaren Anna Danielsson Öberg. Boken har tagits fram för att ge förtroendevalda och medlemmar en förståelse för den svenska modellen och vad fackförbundet gör genom att bjuda på en resa genom historien.

– Finansförbundet är ett av TCO:s envisaste förbund som sticker ut i många frågor som LAS och Likalön-frågan, sammanfattade hon.

Den som närvarade vid de digitala kongressdagarna känner igen punkt 23: Ändringar av förbundets stadgar. Kristina Wirf, från förbundsstyrelsen, svarade på frågor från yrkanden som inkommit gällande stadgeändring om digitala och fysiska årsmöten. Efter att deltagarna under lunchen fått möjlighet att läsa igenom yrkanden biföll kongressen de redaktionella ändringarna. Klubbstadgarna fastställdes också efter gjorda ändringar.

Val av förbundsstyrelse

Under eftermiddagen var det dags att välja förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. Och man gick på valberedningens förslag. Ulrika Boëthius valdes om som förbundsordförande. Rikard Nyström och Camilla Linder valdes också om som 1:e respektive 2:e vice ordförande.

Förbundsstyrelsen 2022-2025

 • Ulrika Boëthius, ordförande, Handelsbanken (omval)
 • Rikard Nyström, 1:e vice ordförande, Nordea (omval)
 • Camilla Linder, 2:e vice ordförande, Swedbank (omval)
 • Erik Boss, Handelsbanken, (nyval)
 • Marie Brundin, Nordea (omval)
 • Anna-Karin Glimström, SEB, (omval)
 • Stefan Henricson, Handelsbanken (omval)
 • Jacqueline Hessner; SEB (nyval)
 • Annika Jansson, Forex Bank, (omval)
 • Ann-Charlotte Karlsson, Sparbanken Skåne (omval)
 • Roger Ljung, Swedbank, (omval)
 • Christer Stenmark, Nordea (nyval)
 • Kristina Wirf, Danske Bank (omval)

Hälsningstal till kongressen

Therese Svanström, TCO:s ordförande, gästade kongressen och talade om
framtidens engagemang. Alla fackförbund i Sverige anser att alla har lika värde och att alla behövs – och nu är det extra viktigt att vi värnar om detta, konstaterade hon.

– Ta er an framtidens utmaningar med högt huvud för ni är de fackliga hjältarna, avslutade Therese.

Michael Budolfsen, ordförande för NFU och UNI Europa Finans, var inbjuden att tala om vikten av nordisk- och internationellt samarbete, speciellt med tanke på högerpopulismen som sveper över Europa.

– Alltför många gånger pratar vi enbart om klimat när vi pratar om hållbar ekonomi. Det innebär så mycket mer, som arbetsvillkor, digitalisering, och så vidare. Stora utmaningar måste lösas tillsammans. United we stand, devided we fall, sa han.

Dagen avslutades med paneldiskussion med representanter från de fyra bankkoncernerna på ämnet Genom historien in i framtiden – finansbranschen under 2020-talet. Det kommer att finnas tillgängligt att ses i efterhand.

Läs mer om de nyvalda i förbudsstyrelsen:

Hur känns det?  

– Jag känner mig ödmjuk, det är enormt fint att få ett sådant förtroende. Samtidigt har jag stor respekt för vad uppdraget innebär. Ödmjukhet är det första ordet jag kommer att tänka på. 

Varför är du engagerad i Finansförbundet?

– Jag gillar de fackliga och personalrelaterade frågorna. Jag har också alltid haft ett intresse för att påverka och göra det bra för mina kollegor och medmänniskor.

Vad vill du fokusera på under kommande kongressperiod?

– Att jobba hårt för att skapa samarbeten och möta framtiden. Och se till att vi är en stark part på arbetsmarknaden.

Hur känns det?

– Det känns jättebra att få vara med och påverka i förbundsstyrelsen, och jag är så stolt och tacksam över att ha blivit nominerad och vald.

Vad motiverar dig i ditt engagemang?

– Alla möten med både våra medlemmar och förtroendevalda; att ha möjligheten att stötta de förtroendevalda och våra medlemmar.

Är det något du vill fokusera lite extra på under kommande kongressperiod?

– Jag tycker att kongressens ”genom historien in i framtiden” är så bra för det visar på vår väg framåt, för det är dit vi ska: att vara relevanta för nya medlemmar och förtroendevalda där vi är och dit vi ska - och samtidigt ha med oss vår historia.  

Hur känns det?  

– Jag känner mig ödmjuk, det måste jag erkänna. Det är ett stort förtroende. Nu är det bara att kavla upp ärmarna. Jag känner mig redo och det känns väldigt bra.

Varför är du engagerad i Finansförbundet?

– Som person brinner jag för förbättringar. Jag ser också den lilla människan i de stora sammanhangen.

– Det går inte bara att prata, man måste våga göra saker också. För mig är det helt naturligt.

Är det någon fråga som du brinner lite extra för?

– Likalön-frågorna, jag tror att vi kan göra mer för att komma till rätta med löneskillnaderna. Vi måste intensifiera arbetet med de delarna. Och jämställdhet och mångfald.


17 november

"Förväntansfull". Det var ett av svaren som moderator Petteri Flanagan Karttunen fick när han frågade kongressombuden om hur de kände inför den andra digitala kongressdagen. Men det var två andra ord som i efterhand bäst beskriver eftermiddagen: stadgar och betalningssystem.

Den fråga som tog mest tid i anspråk var punkt 23 på dagordningen: Ändring av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen har föreslagit ändringar i stadgarna när det gäller reglering av möten och beslut, eftersom bland annat digitaliseringen har förändrat hur vi just träffas och fattar beslut.  

– Händelser i vår omvärld, till exempel digitaliseringen, påverkar oss som förbund. Det behöver vi ta hänsyn till i våra stadgar, sade Kristina Wirf, föredragande och ledamot i förbundsstyrelsen.

Punkten kommer att fortsätta behandlas under kongressdagarna den 23–24 november.

Anna Kinberg Batra var på plats.
Anna Kinberg Batra var på plats under kongressens andra dag.


Framtiden för betalningsmarknaden

På plats under dagen var även Anna Kinberg Batra i egenskap av särskild utredare för Betalningsutredningen. I en tid när digitala aktörer blir alltmer närvarande är utredningens uppdrag att göra en kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll.

Under kongressen lyfte hon några insikter och tankar från utredningen. Bland annat förslagen att stärka statens tillsyn över betalningstjänsten Swish samt införa en statlig e-legitimation på den hösta säkerhetsnivån.

Utredningen ska redovisas senast 31 mars 2023.

– Mitt end game är att alla ska kunna genomföra sina betalningar, sade Anna Kinberg Batra.

Som medlem kommer du att kunna ta del av seminariet och det efterföljande panelsamtalet i efterhand.

10 november

Under den första dagen gick kongressens tema Genom historien in i framtiden som en röd tråd genom programmet. Det inleddes av moderator Petteri Flanagan Karttunen och poeten Sara Nazari som framförde sin dikt Om de frågar – där ett av temana är just historiens makt över nutid och framtid.

”Det är en samtidsdikt som handlar om omvärlden idag, vilka val vi har eller inte har och hur vi ser på varandra. Sara Nazari beskriver hur historien påverkar oss och vår nutid, men också vår framtid”, sade förbundsordförande Ulrika Boëthius i sitt inledande tal, i vilket hon också uttryckte hur fint det är att få mötas igen efter en tid med pandemi.

Ulrika Boëthius och Petteri Flanagan Karttunen i studion.


Ulrika Boëthius lyfte även att vi lever i en omtumlande tid. Det är krig i vår omvärld samtidigt som ekonomin är satt under press och energipriserna höga. Men att det samtidigt finns lärdomar och erfarenheter ur förbundets långa historia att dra nytta av. Finansförbundet har under sina 135 år mött bland annat krig, regeringskriser, ekonomiska krascher och strukturomvandlingar.

”Det handlar om att ibland stanna upp i den omtumlande vardag som vi befinner oss i och tänka på att vi har kämpat för samma värden sedan 1887. I den här föreningen finns det föregångare som har tagit strider för att vi ska ha det som vi ibland tar för givet.”


Första digitala kongressen

Den här dagen stod dock för en helt ny erfarenhet i förbundets historia: Det är första gången kongressen hålls delvis digitalt. Vid de tillfällen som kongressen samlas i Teams och mötessystemet VoteIT sträcker sig programmet bara över några timmar, men man hann under dagen ändå med att gå igenom både mötesformalia och flera punkter. Bland annat:

 • Fastställdes de tre senaste verksamhetsberättelserna samt årsredovisningarna.
 • Lades revisorernas berättelser till handlingarna.
 • Beviljades ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för innevarande mandatperiod.

Två motioner behandlades också. Kongressen beslutade att avstyrka motionen om förkortad arbetstid samt avslå motionen om studentmedlemskap för yrkesverksamma som studerar.

Nu är grunden lagd för de kommande kongressdagarna som sker digitalt den 17 november och fysiskt den 23 samt 24 november.