Alexanderstipendium

Har din klubb eller du gjort något extra? Då kan ni skicka in en ansökan till Alexanderstipendiet senast den 12 december och få ett resestipendium.

Alexanderstipendiet belönar enskilda, grupp- eller klubbinsatser gjorda inom områden som har koppling till aktuella frågor inom Finansförbundet. Stipendiet är ett resestipendium på 10 000 kr för enskild och 20 000 kr för grupp eller klubb.

Så här nominerar du:

För 2020 belönas insatser inom området medlemsvärvning. Har du eller din klubb drivit och inspirerat andra till värvning, kan ni ansöka om stipendiet.

En av de främsta prioriterade frågorna för Finansförbundet är medlemsvärvning. Under många år har organisationsgraden minskat något och antalet medlemmar har sjunkit. Finansförbundet som branschförbund är inte alltid det naturliga valet utan nyanställda potentiella medlemmar väljer ett förbund med en tydlig relation på utbildning eller yrke. Som ett led i att värva fler medlemmar har LEV-projektet startats. Alexanderstipendiet är ytterligare en väg att sätta fokus på denna viktiga fråga.

Ansökan ska vara Finansförbundet tillhanda senast 12 december 2020. Den ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå exempel på genomförda aktiviteter.

Ladda ner ansökningsblanketten.