Alexanderstipendium

Har din klubb eller någon person hos er gjort något som förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna på arbetsplatsen? Då ska ni skicka in en nominering till årets Alexanderstipendium.

Alexanderstipendiet belönar enskilda, grupp- eller klubbinsatser gjorda inom områden som har koppling till aktuella prioriterade frågor i Finansförbundet och till verksamhetsinriktningen. Stipendiet är ett resestipendium på 10 000 kronor sammanlagt oavsett antal stipendiater.

Så här nominerar du:

r 2019 belönas insatser inom området arbetsmiljö. Du kan nominera en person eller klubb som driver och inspirerar andra att fokusera på en bättre arbetsmiljö.

Arbetslivet idag ställer stora krav på förändringar och det ställer också krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet verkligen fungerar.

Exempel på arbete som du kan nominera är om ni utvecklat metoder för risk- och konsekvensanalyser utöver det vanliga. Eller om ni fått till fungerande rutiner för hållbar kompetensförsörjning i företaget genom kompetensutveckling för medarbetarna. Det skulle också kunna vara att ni hittat metoder för att kunna minska långtidssjukskrivningar. Har ni från fackligt håll till exempel initierat arbetssätt för att fånga upp sjukskrivna medarbetare i ett tidigt skede?

Nominering ska vara Finansförbundets kansli tillhanda senast 30 september 2019. Nomineringen ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå exempel på genomförda aktiviteter.

Ladda ner nomineringsblanketten.