Alexanderstipendium

Stipendiet belönar enskilda, grupp- eller klubbinsatser gjorda inom områden som har koppling till aktuella prioriterade frågor i Finansförbundet och till verksamhetsinriktningen.

För 2017 belönas insatser inom området medlemsrekrytering.

Stipendiet är ett resestipendium på 10 000 kronor sammanlagt oavsett antal stipendiater.

Så här nominerar du

Nominering ska vara Finansförbundets kansli tillhanda senast 30 september nomineringsåret. Nomineringen ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå exempel på genomförda aktiviteter.

Ladda ner nomineringsblanketten.