Personligt brev

När du söker ett jobb skickar du normalt sett med två dokument; CV och personligt brev. Medan ditt CV presenterar din historia så ska brevet presentera din framtid. Hur är du en perfekt matchning för det här jobbet och vad kan du bidra med?

Fyra viktiga delar att få till

Framhäv potential

Ett personligt brev måste lyfta fram dina fördelar gentemot andra eventuella sökande. Det handlar inte bara om vad du kan, utan också om vad du vill och vart du är på väg. Se till att tydligt få fram varför det här är rätt jobb för dig. 

Hur är det här jobbet ett naturligt steg i din karriär och vad har du för kvaliteter som andra saknar? 

Fokusera på arbetsgivaren

Genom att visa att du känner till arbetsplatsen och förstår rollen du söker, visar du att du är engagerad och att du tänkt igenom ditt val. Här gäller det att gå utanför det uppenbara och verkligen visa på djupet att du valt dem av en anledning. Googla organisationen, undersök deras närvaro i sociala medier, ta reda på deras vision eller fråga någon du känner som jobbar där för att skapa en grundlig bild av vilka de är. Visa även på att du förstår rollen genom att beskriva likheter med tidigare roller, de delar du ser mest fram emot eller vilka resultat du ser fram emot att uppnå. 

Varför vill du ha just det här jobbet på just den här arbetsplatsen? 

Redovisa resultat och skapa trovärdighet

För att ditt brev ska vara trovärdigt behöver du föra fram att du verkligen kan det som rollen kräver. Utbildning och erfarenhet är en del av det här (och det framgår ju redan av ditt CV), men du måste också berätta vem du är som person i din yrkesroll. Använd dina egenskaper för att beskriva vem du är och vad du kan uppnå tack vare dem. Tänk på att en egenskap inte är samma sak som en färdighet. En egenskap är någonting som du är, inte som du kan. Genom att knyta ann resultat till dina egenskaper så visar du på att den förmågan ligger inom dig, och inte i slumpen eller tur. 

Vilka resultat kan dina egenskaper skapa? 

Aktivt, kort och korrekt

Ett brev blir lätt för långt, men bör inte vara längre än 3-4 stycken á ca 7 rader och rymmas på en sida. Därför gäller det att vara kort och koncis i sina budskap och formuleringar, för att du ändå ska få fram det du vill förmedla. Givetvis ska även stavning och meningsbyggnader vara korrekta. Hur pass formell man ska vara i tonaliteten beror på det jobb man söker. Ett tips är att hålla sig till samma tonalitet som i platsannonsen och på organisationens hemsida. 

Vanligaste felen

  • Skriva ett allmänt brev som inte är anpassat för arbetsgivaren och tjänsten från grunden.

  • Upprepa information från CV.

  • Inte nämna och beskriva egenskaper

Vi hjälper dig med brevet

Finansförbundet samarbetar med Go Monday och via oss kan du få hjälp av dem på flera olika vis: