Jessica Tessman, Nordea

Titel Ordförande Östra Regionen