Valberedningens uppdrag

Din uppgift är att ta fram förslag på representanter till styrelsen. Uppdraget sker tillsammans med övriga valberedare.

Så går det till

På årsmötet väljer medlemmarna valberedning. En av valberedarna ska vara sammankallande och ansvara för att ni träffas. 

  • Ta reda på vilka uppdrag som finns i styrelsen.
  • Följ verksamheten under året för att ta reda på vilken kompetens som behövs i uppdraget.
  • Be om att få in nomineringar från medlemmarna.
  • Presentera valberedningens förslag och övriga nominerade på årsmötet.

Verktyg i ditt arbete

Intervjumall för att rekrytera styrelsemedlemmar