Sköt dina uppdrag på arbetstid

Som förtroendevald har du rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid. 

Det här har du rätt att göra på arbetstid

  • utbilda dig fackligt,
  • ta emot och föra vidare information om företagets verksamhet, så kallad samverkan,
  • förbereda och genomföra förhandlingar.

Hur mycket tid du har rätt till beror på vilket uppdrag du har. Om det finns en klubb på din arbetsplats kan du höra med dem vilka möten som du förväntas vara med på. Om det inte finns en klubb kommer du att behöva mer tid för till exempel förhandlingsarbetet. 

På grundkursen "Påverka" får du hjälp att göra en handlingsplan för ditt fackliga arbete. Den kan du ha som underlag när du diskuterar med din chef hur tiden ska förläggas.

Vad omfattas inte?  

Fackföreningens interna angelägenheter, exempelvis årsmöte, kongresser eller medlemsvärvning. Avtalsrörelsen och strejk omfattas inte heller. Det finns möjlighet att istället få ersättning från förbundet.